Muut lautakunnat ja jaostot

Sipoon Veden johtokunta, Elinkeinojaosto, Tarkastuslautakunta, Keskusvaalilautakunta ja Nuorisovaltuusto.

Luottamuselinten kokouspäivät 

Sipoon Veden johtokunta
Stefan Sandström, puheenjohtaja puh 050 546 7075
Ari Tamminen, varapuheenjohtaja
Gunilla Holmberg
Sirpa Pöllönen

Ilkka Janhunen

Sipoon Veden johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat

 

Elinkeinojaosto
Juha Suuronen, puheenjohtaja puh 045 125 3223
Pekka Petäkoski, varapuheenjohtaja
Christel Liljeström
Tanja Åkerfelt

Timo Rope

Elinkeinojaoston esityslistat ja pöytäkirjat

 

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Harri Lehtonen, puheenjohtaja puh 050 351 7761
Hannele Rauha, varapuheenjohtaja puh 040 357 6765
Hans-Peter Lindgren
Minna Lindblom
Kirsi Toivola

Jäsenillä on s-postiosoite muodossa etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi

Tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

 

Keskusvaalilautakunta

Vastaa kunnassa toimitettavien kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä.

Lautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand

Michael Mellin, puheenjohtaja, puh. 050 375 7220, info@mellin.fi
Maija-Liisa Sahlbom, varapuheenjohtaja
Liisa Jankkari
Sami Siltaloppi
Mervi Hursti

 

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto tekee aloitteita, valitsee edustajan kunnanvaltuustoon sekä eri valiokuntiin ja jaostoihin, tukee nuoria koskevaa päätöksentekoa sekä edesauttaa uusien ideoiden syntymistä ja voi myös halutessaan toteuttaa erilaista toimintaa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Emma Lidman ja varapuheenjohtajaksi valittiin Emil Granström.  

Nuorisovaltuusto 2016-2018

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat

Nuorisovaltuuston toimintaperiaatteet

 

 

 

På svenska

Viimeksi muokattu 14.08.2018