Avainluvut

Kunnan koko

Maapinta-ala 340 km²
Järviä 3 km²
Merialueita 356 km²

Väestöntiheys 60 henkilöä/km²

Väestö

Sipoo numeroina -esite.

Sipoon asukasluku oli 20 310 vuoden 2017 lopussa.

Osa-alueiden väkiluku 31.12.2017: Taulukko ja tilastokartta.
Osa-alueiden väkiluku 31.12.2016: Taulukko ja tilastokartta.
Osa-alueiden väkiluku 31.12.2015: Taulukko ja tilastokartta.
Osa-alueiden väkiluku 31.12.2014: Taulukko ja tilastokartta.

Vuonna 2017 Sipoon asukasluku kasvoi 19 922 henkilöstä 20 310 henkilöön (+ 1,9 %). Suomenkielisiä oli 12 744 (63 %), ruotsinkielisiä 6 615 (32 %) ja muut 951 (5 %). Miehiä ja poikia oli yhteensä 10 167 sekä naisia ja tyttöjä yhteensä 10 143.

Vuonna 2017 syntyi 169 henkilöä ja kuoli 124 henkilöä Sipoossa.

Vuonna 2016 kuntaan muutti 1 616 henkilöä ja pois muutti 1 139 henkilöä.
- - -
Lähteet: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi ja Väestörekisterikeskus, www.vaestorekisterikeskus.fi.

Työvoima ja työpaikkoja

Sipoossa oli 5 532 työpaikkaa 31.12.2015. Työvoimaan kuului 9 890 henkilöä (9 167 työssäkävijää ja 723 työtöntä). Työpaikkojen omavaraisuusaste oli 60 %. Lähde: Tilastokeskus, www.tilastokeskus.fi.

Sipoossa oli 620 työtöntä ja työttömyysaste oli 6,1 % kesäkuussa 2018. Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työttömyyskatsaus.

Kunnan talous

Vuosittain laaditaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi ja taloussuunnitelma, joka käsittää talousarviovuoden sekä sitä seuraavat kaksi vuotta. Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2017, kunnan sitovat tavoitteet maaliskuussa 2018.

Talousarvio 2018
Tilinpäätös 2017Talousarvio 2017
Tilinpäätös 2016Talousarvio 2016

Tuloveroprosentti 2018 on 19,25 %. På svenska

Kiinteistöveroprosentit 2018

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
- vakituinen asuinrakennus 0,50 %
- muu asuinrakennus 1,10 %
- rakentamaton rakennuspaikka 5,00 %

Lainat vuoden 2018 talousarvion mukaan: 2 981 euroa/asukas (lainakanta 63,2 milj.euroa)Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Rita Lönnroth
+358509113058
Viimeksi muokattu 27.09.2018