HC Analytics - henkilöstöraportointijärjestelmän
käyttöönotto

På svenska Esimiehet näkevät tällä hetkellä joitakin oman henkilöstönsä lukuja webAGS:n kautta, mutta nämä tiedot eivät vastaa nykytilanteen seurantatarvetta. Keskeisimmät henkilöstöluvut raportoidaan koko kunnan tasolla kuukausittain sekä kerran vuodessa henkilöstöraportin muodossa. Kuukausiraportointi tehdään Raindance HRmodulin kautta, tiedot moduliin henkilöstösihteeri ajaa kerran kuukaudessa ja lähettää CGI:lle, jossa tiedot luetaan sisään Raindanceen. Henkilöstöraportin tiedot ajetaan webAGS- järjestelmät. Käytössä on kaksi päällekkäistä järjestelmää ja molemmat vaativat paljon manuaalista työtä.

Kuvaus muutostarpeesta

Esimiesten, johdon ja HR:n tulisi saada henkilöstöluvuista ajantasaista tietoa. Jokaisella esimiehellä tulisi olla mahdollisuus helposti ja nopeasti saada oman henkilöstön avainluvut. Tietojen tulee olla luotettavia (Raindancen ja webAGs:n tiedeoissa on nyt jonkin verran heittoa). Henkilöstöpäällikön ja henkilöstösihteerin työajan käyttö muuhun kuin manuaaliseen raportointiin.

Kuvaus tavoitetilasta

Esimiehillä on käytössään oma selainpohjainen dashboard (työpöytä), joka visuaalisessa muodossa mahdollistaa oman henkilöstön keskeisten avainlukujen seurannan ajantasaisena tietona. Dashboardin avulla esimiehet pystyvät ennakoimaan muutoksia ja reagoimaan niihin ajoissa. Johdolla on käytössä oma vastaavanlainen työpöytä. Työpöydältä voi klikkaamalla avainlukua porautua henkilötasolle asti, eli esimies tietää mistä taustatiedoista luku syntyy. Järjestelmässä voi verrata edellisen kauden ja edellisen vuoden vastaavia lukuja. Järjestelmässä on hälytyksiä poikkeamista  esim. sairauspoissaolojen sisäisen hälytysrajan täyttyessä, palkkakustannusten tai henkilötyövuosien ylittyminen jne.

Järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2015.

Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Merja Soosalu, puh. 040 1916 001, merja.soosalu@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 09.08.2015