Digitalisoitu työajan leimaus- ja seurantaprosessi

På svenska Työajan seuranta ja leimaukset ovat tällä hetkellä hyvin jäykät ja paljon manuaalista työtä vaativia. Henkilöstö voi leimata vain työpaikalla sijaitsevilla laitteilla ja työajan erikoistilanteet ja joustot vaativat aina ylimääräisen manuaalisen työvaiheen. Esimiehille tulostetaan ja lähetetään kuukausittain työajan seurantaraportit paperilla. Tuntityöntekijöiden palkanmaksuprosessi on hidas ja vaatii työntekijöiden lisäksi 3-4 henkilöltä paljon manuaalista työtä. Työajan seurannan käyttäjämäärä tällä hetkellä on n. 665 hlö

Kuvaus muutostarpeesta

Itseoppivassa organisaatiossa työajan joustava käyttö on tärkeä elementti. Kuitenkin lainsäädäntö sekä virka- ja työehtosopimukset vaativat työajan seurantaa. Mahdollistamme joustavan työajan käytön sekä minimoimme kontrollin vain välttämättömään sekä vähennämme manuaalisia työvaiheita. Mobiilileimaukset;  tietokoneella, älypuhelimella ja iPadilla, vuorotyöntekijöille mahdollisuus leimata toteutunut työaika Promidiin, esimiehille sovellus, jonka kautta näkevät henkilöstönsä leimaukset sekä mahdollisuus tehdä työaikakorjauksia järjestelmään. Tuntityöntekijöiden työleimaukset jokaisessa kohteessa siten että leimaukseen yhdistetään kustannuspaikkaan, leimausten siirto järjestelmän (Titania/KuntaPron) kautta palkanmaksuun. Luopuminen kahdesta päällekkäisestä työajan seurantajärjestelmästä.

Kuvaus tavoitetilasta

Meidän tulee mahdollistaa joustavan työajan käyttö, mutta samalla tehdä läpinäkyväksi henkilöstön todellinen työaika. Tämä on mahdollista, kun työajan leimaukset ja –seuranta ei enää ole ajasta ja paikasta riippuvia. Lisäksi meidän tulee minimoida kontrolli vain välttämättömään sekä huomattavasti vähentää manuaalisia työvaiheita.

Sähköinen työajanseuranta otetaan käyttöön syksyllä 2015.

Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Merja Soosalu, puh. 040 1916 001, merja.soosalu@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 07.09.2015