Yhteistyö Nuorten turvatalon kanssa

Kuvaus muutostarpeesta
På svenska Tilanteissa, jossa vanhemmat ja nuori ovat ajautuneet erilaisiin ristiriitoihin on tärkeää, että kunnalla on tarjolla myös matalakynnyksen paikkoja, josta voi saada apua ja tukea haasteellisissa tilanteissa ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tilanteissa, joissa ei tarvita varsinaista lastensuojelu sijoitusta, voisi nuori vanhempien luvalla saada turvallista majoitusta ja tukea ongelmien selvittämisessä kolmannen sektorin ylläpitämästä Vantaan nuorten turvatalosta.

Kuvaus tavoitetilasta
Vantaan turvatalon yhteistyö mahdollistuu kevään 2015 aikana. Tavoite on, että vuosittain keskimäärin 5 nuorta saisi apua tämän palvelun kautta ja lisäksi jaksolla 2016-2020 arviolta 2 nuorta välttäisi pitkäaikaisen sijoituksen lastensuojelun kautta. Nuorten kriisipalveluihin saataisiin lisää vaihtoehtoja, koska kaikki nuoret eivät tarvitse lastensuojelun sijaishuollon palveluita kriisitilanteissa.

Nuori joka tarvitsee apua kriisitilanteessa ja majoituspalvelua 14 vrk maksaisi kolmannen sektorin palveluna  noin 2000 euroa. Laitossijoituksena sama palvelu maksaisi noin 4000 euroa. Lisäksi oikea-aikaisella ja tarkoituksenmukaisella palvelulla voidaan ennaltaehkäistä kaksi lastensuojelun laitossijoitusta ajalla 2016-2020, joiden kustannus on noin 45 000 euroa kolmelta kuukaudelta vuosittain. Säästöä tulisi vähintään noin viidestä nuoresta 10 000 euroa vuodessa ja lisäksi mahdollisesti kahden 3 kk:n pituisen laitossijoituksen verran eli noin 45 000 euroa vuodessa.

Lisätietoja: sosiaalityönpäällikkö Bodil Grön, puh. 040 1914 559, bodil.gron@sipoo.fi

 

Viimeksi muokattu 30.06.2015