Tekstiviesti varatusta ajasta sosiaali- ja terveyspalveluissa

På svenska Monessa sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikössä varataan asiakkaille vastaanottoaikoja etukäteen. Välillä asiakkaat unohtavat aikansa, jolloin syntyy hukka-aika. Projektin tavoitteena on ottaa käyttöön tekstiviestimuistutus varatusta ajasta kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköissä, missä asiakkaille varataan vastaanottoaikoja. Näin hukka-aikojen määrä voidaan minimoida.

Kuvaus muutostarpeesta
Kouluterveydenhuollossa jätettiin vuonna 2014 käyttämättä 121 varattua aikaa kouluterveydenhoitajalle ja 180 aikaa koululääkärille. Neuvolassa lääkärin aikoja jäi käyttämättä 65 ja terveydenhoitajan aikoja 121. Suun terveydenhuollossa jäi 493 hammaslääkäriaikaa ja 385 suuhygienistin aikaa käyttämättä. Fysioterapeuttien ajoista 115 jäi käyttämättä. Avosairaanhoidossa hukkaan meni 150 lääkäriaikaa ja 31 hoitajan aikaa. Puheterapeuttien ajoista 36 jäi käyttämättä. Myös päihdetyöntekijän, depressiohoitajan, aikuisneuvolan terveydenhoitajan, perheneuvonnan ja muistipoliklinikan aikoja jäi vuonna 2014 käyttämättä.

Yhteenlaskettuna jo kouluterveydenhuollon ja neuvolan hukka-aikojen kustannukset olivat vähintään 36 000 €, ehkä jopa lähemmäs 70 000€. Kun tähän lisätään muiden yksiköiden hukka-aikojen kustannukset päästään yli 120 000€:oon. Tekstiviestimuistutuksilla voimme selvästi vähentää hukka-aikojen määrää.

Kuvaus tavoitetilasta
Käyttämättömät ajat vähenevät ja toiminta tehostuu seuraavasti:

- Vuonna 2015 kouluterveydenhoidon ja neuvolaterveydenhoidon käyttämättömät ajat ovat vähentyneet 50%, mikä kustannuksissa vastaa noin 20 000€. Muut yksiköt liittyvät projektiin vasta syksyllä, mutta niissäkin hukka-ajat vähenevät 20%:lla, mikä vähentää kustannuksia 18 000€.
- Vuonna 2016 tavoitteena vähentää kaikkia hukka-aikoja 80%, joka toisi säästöä vähintään 90 000€. Vuosina 2017 ja 2018 säästöjen arvioidaan kasvavan 100 000€:oon vuodessa.
- Vuoden 2018 lopussa säästöä ja lisääntyneitä tuloja on yhteensä kertynyt arviolta runsaat 320 000 €

Lisätietoja: sosiaalityönpäällikkö Bodil Grön, puh. 040 1914 559, bodil.gron@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 23.04.2015