Ryhmäneuvola

Kuvaus toiminnasta

Neuvolatarkastukset tehdään yksilöllisesti kaikille lapsille. Yhden lapsen 6 kk:n, 2 v:n ja 6 v:n iässä tehtävä tarkastus kestää noin 45-60 minuuttia. Vuosittain syntyy noin 200-250 lasta. På svenska

Kuvaus muutostarpeesta
Ryhmäneuvola tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua saman ikäisten vauvojen perheiden kanssa. Mahdollisuus myös vertaistukeen. Yhteen ryhmään mahtuu 6-7 lasta, jota vetää 2 terveydenhoitajaa. Ryhmän kesto on 1,5 tuntia.

Kunnan asukasmäärän noustessa ja neuvolan terveydenhoitajien vakanssien pysyessä samana, ryhmäneuvola tapaamisilla voidaan saada huomattava ajallinen säästö. Lisäksi tällä muutoksella pystytään paremmin kohdistamaan yksilöaikaa niille asiakkaille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Säästöä tulee vuodessa noin 34 000 euroa. Ajallisesti vaikutus on huomattavan suuri ja työn tehokkuus paranee merkitsevästi.

Aikataulu
Ryhmäneuvolan toiminta on alkanut 6 kk:n ikäisistä syyskuussa 2015. Ryhmätarvetta arvioidaan syntyneiden lasten määrän perusteella, jolloin voidaan mitoittaa tarkasti tarvittavien ryhmien määrä etukäteen hukkakäynnin minimoimiseksi. Vuoden 2015 aikana on pidetty yhteensä 6 ryhmäneuvolaa. 2-vuotiaiden ryhmät aloitetaan vuonna 2016. 6-vuotiaiden ryhmätarkastukset on aloitettu vuonna 2015 yhteistyössä esikoulujen ja kouluterveydenhuollon kanssa.

Lisätietoja: palvelujohtaja Bodil Grön, puh. 040 1914 559, bodil.gron@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 27.01.2016