Varfariinihoidon (Marevan) seurannan tehostaminen

Varfariini ( Marevan) on verihyytymien muodostusta estävä lääke, jota käytetään tavallisimmin eteisvärinää sairastavan aivoinfarktin estohoitona ja syvien laskimotukosten ja keuhkoveritulppien hoidossa. Varfariinia käytetään paljon, ja käyttäjien määrä lisääntyy väestön ikääntyessä ja lääkkeen käyttöaiheiden laajentuessa. Sipoossa Marevanin käyttäjiä on reilut 300.

Varfariini-hoito vaatii jatkuvaa verikoe-seurantaa, jotta hoito voidaan toteuttaa turvallisesti ja varmistua lääkkeen riittävästä tehosta. Seurannassa käytetään INR-verikoetta. INR-kokeen perusteella määritetään sopiva lääkeannos.  Marevan- annokset on aina määrännyt hoitaja tai lääkäri ja kaikki INR-vastaukset ja annosohjeet hoitaja on soittanut potilaalle.

Sipoossa  pyritään parantamaan  varfariinihoidon seurannan laatua ottamalla käyttöön sähköiset palvelut INR-vastausten ja annostelun ilmoittamisessa potilaille.  Osa potilaista voidaan kouluttaa säätelemään itse Marevan- annoksensa INR-tuloksen perusteella. Omasäätelyn on osoitettu parantavan hoitotasapainoa ja näin hoidon laatua. Omasäätelyyn soveltuvia potilaita on n. 30% Marevan- potilaista eli n. 100 sipoolaista. Tavoitteena on, että omasäätelyyn soveltuvat asiakkaat koulutetaan 9/2015 alkaen.

Sähköisten palveluiden käyttöönotto

a)     Omasäätelypotilaiden INR-vastaukset välitetään tekstiviestillä tai Medinetin kautta. Käyttöön otto, kun tietotekninen ratkaisu on valmis ja potilaita on koulutettu omasäätelyyn 9/2015.
b)    Potilaat, joiden Marevan annostuksen määrää hoitaja tai lääkäri, saavat annosteluohjeet sähköisesti Medinetin Medimarevan- palvelun kautta. Medimarevanin käyttöönotto 4-5/2015.

Tavoite: v. 2015 loppuun mennessä 100  Medimarevanin kautta asioivaa asiakasta. Ensimmäiset omasäätelyyn soveltuvat potilaat on koulutettu ja INR-vastaukset tekstiviestillä toimivat.

Lisätietoja: avohoidon ylilääkäri Anna Peitola, puh. 050 4966 938, anna.peitola@sipoo.fi

På svenska

Viimeksi muokattu 06.05.2015