Esitietojen täyttäminen verkossa

På svenska Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta kerätään paljon esitietoja, joita käytetään terveydentilan arvioinnissa sekä neuvonnan ja hoidon antamisen pohjana. Tänä päivänä esitietoja kerätään sekä paperilomakkeilla, että suullisesti asiakaskäyntien yhteydessä.

Kuvaus muutostarpeesta
Esitietojen keräämiseen ja kirjaamiseen kuluu runsaasti aikaa asiakaskäyntien aikana. Tätä aikaa voisi käyttää tehokkaammin aitoon asiakastyöhön.

Kuvaus tavoitetilasta
Asiakas täyttää esitiedot etukäteen ennen käyntiä, silloin kun hänelle parhaiten sopii (24/7). Esitiedot siirtyvät tietoturvallisesti työntekijän käytettäväksi ja saadaan mahdollisimman helposti arkistoitua tietojärjestelmiin. näin vapautuu osa ajasta vastaanotolla ratkaisujen etsimiseen ja asiakas on paremmin valmistautunut vastaanotolle, jolloin hän on myös valmiimpi etsimään ratkaisuja. Samalla tärkeiden tietojen keräys varmistuu.

Sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2015.

Lisätietoja: sosiaalityönpäällikkö Bodil Grön, puh. 040 1914 559, bodil.gron@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 30.06.2015