Sosiaali- ja terveyspalvelut

Varmistamme myös tulevaisuudessa kuntalaisille asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdessä kunnan muiden toimijoiden ja kuntalaisten kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa.  Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien monipuolisten palveluiden kehittäminen ja järjestäminen onnistuu vain yhteistyöllä. 

Palvelut toteutetaan kustannustehokkaasta kehittämällä jatkuvasti mm. työskentelytapoja, palveluvalikoimaa ja -rakenteita.  Digitalisoinnin ja teknologian mahdollisuuksia hyödynnämme sekä omassa työssämme että tarjoamalla kuntalasille uusia mahdollisuuksia itsepalveluun ja omahoitoon.

 

Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, puh. 050 5772 732, leena.kokko@sipoo.fi
Viimeksi muokattu 20.10.2015