Varhaiskasvatuksen sähköiset järjestelmät

Kuvaus toiminnasta På svenska
Tavoitteena yksi sähköinen järjestelmä, jonka avulla voidaan hallinnoida keskeisimpiä varhaiskasvatuksen prosesseja digitaalisesti.

Kuvaus muutostarpeesta
Nykyiset sähköiset järjestelmät eivät keskustele toistensa kanssa, ja väliin tarvitaan paljon käsin tehtävää kirjaamista.

Osa prosesseista hoidetaan vielä paperiversioina esim. päätös päivähoitopaikasta kulkee valtion postissa ja jokainen päätös tulostetaan ja laitetaan kirjekuoreen

Tavoitetila

Muutoksella pyritään siihen, että seuraavat varhaiskasvatuksen prosessit voidaan hoitaa digitaalisesti:

-          Vuorovaikutus asiakkaan kanssa

-          Päivittäinen lapsimäärän ja henkilökunnan seuranta

-          Sähköisten hakemusten tietojen siirtyminen

-          Tuntiperusteinen laskutus?

Uudistuksella vapautetaan työaikaa asiakastyölle, yksinkertaistetaan nykyistä työtä, poistetaan ”turhia” työvaiheita.

Aikataulu
Toteutetaan vaiheittain vuosina 2016-2017.

Lisätietoja: päivähoidon päällikkö Mervi Keski-Oja, puh. 050 3625 279, mervi.keski-oja@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 19.01.2016