Vesihuollon liittymispotentiaali

På svenska Liittymispotentiaalilla tarkoitetaan niiden asukkaiden määrää, joilla on mahdollisuus liittyä verkostoon suhteessa kunnan koko asukasmäärään ilman, että vesihuoltolaitoksen tarvitsee rakentaa verkostoa lainkaan. Liittymispotentiaali muodostuu noin 1000 kiinteistöstä. Vesihuoltolaitos ja ympäristönsuojeluyksikkö käynnistävät yhdessä projektin, jossa ensin tunnistetaan liittymispotentiaaliin kuuluvat kiinteistöt osoitetasolla ja luodaan näistä rekisteri. Seuraavaksi muodostetaan menettelytavat, kuinka markkinoidaan vesihuoltolaitoksen palveluja siten, että liittymispotentiaali saataisiin hyödynnettyä

Tavoitetila
Hanke tuottaa onnistuessaan merkittävästi lisää tuloja. Koko potentiaalin laskennallinen lisätulo on 450 000 €/v.

Aikataulu
Vuoden 2015 aikana tavoitteena saada selvitettyä potentiaaliin kuuluvat kiinteistöt osoitetasolla sekä lähestyä ko. kiinteistöjä markkinointimateriaalein. Realistisesti ensimmäiset potentiaaliin kuuluvat kiinteistöt liittyvät vuoden 2016 aikana. Liittymispotentiaalin hyödyntämisen tavoite on seuraava; 2016: 10%, 2017: 10% ja 2018: 15%.

Lisätietoja: vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, puh. 050 5545 091, matti.huttunen@sipoo.fi

 

Viimeksi muokattu 26.06.2015