Siivouksen kehittäminen

På svenska Siivouksen kehittäminen osa koko Toimitilat-yksikön muutosta, joka käsittää siivouksen johdon organisoitumisen, oikeamittaiset työmäärämitoituksen, ulkoa ostetun siivouspalvelun määrän ja kustannuksen. Siivous käsittää asiakkaan kanssa läpikäydyt palvelukuvaukset, päivittäiset mitoitetut siivousmenetelmät ja – alueet sekä ostopalvelun laadun ja määrän.

Muutostarve

Siivouksen johdon organisoinnin pitää vastata organisaation toimintaa. Palvelukuvauksien pitää vastata asiakastarvetta ja olla kohtuuhintaisia, siivousalueet ja menetelmät pitää olla nykyaikaisia. Siivouksen oman sijaistoiminnan järjestäminen sekä ulkoa ostetun toiminnan laatu ja kilpailutus pitää olla kunnossa.

Tavoitetila

Tavoitetilassa siivous suoritetaan siten, että asiakkaan kanssa sovittu palvelulupaus täyttyy, siivousmenetelmät ovat nykyaikaiset ja -alueet selkeät, poissaoloihin voidaan reagoida nopeasti palvelutasosta tinkimättä ja ulkopuolelta ostettu palvelutuotanto on tehokasta ja kilpailutettua. Tavoitetilassa toiminta on organisoitu aina johdosta työntekemiseen asti, tehtäväalueet ja menetelmät ovat selkeät, poissaolojen korvaaminen on hallinnassa, ulkopuolisia palvelutuottajia on useampia ja ulkopuolinen palvelutuotanto on tehokasta ja laadultaan hyvää.

Prosessin ja toimintatavan määrittäminen vähentää kustannuksia yhteensä noin 235 000 euroa ja henkilötyön vähenemä on noin 5 henkilötyövuotta eli 150 000 euroa projektin aikana. Ulkopuolisen palveluhankinnan kilpailutus ja monipuolisuus saavutetaan arviolla 130 000 euron kokonaissäästö.

Aikataulu

Koko prosessin on tarkoitus olla valmis vuonna 2017.

Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen, puh. 040 1914 517, juha.pohjonen@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 17.06.2015