Rakennusrekisterin laadunparannus

På svenska Rakennusvalvonta on ylläpitänyt rakennusrekisteriä oman toiminnan tuloksena ja oman toiminnan tueksi sekä työllään osallistunut myös valtakunnallisen Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpitoon. Rakennusrekisteri ei tällä hetkellä vastaa tiedon luotettavuuden ja kattavuuden osalta sille yleisesti asetettuja vaatimuksia. Luotettava ja kattava rakennusvalvonnan rakennusrekisteri voi toimia laajasti koko kunnan perusrekisterinä, sillä rakennustiedot ovat lähtötietoja usealla kunnan eri toimialalla (esim. kaavoitus, toimitilat).

Kuvaus muutostarpeesta
Rakennusrekisterissä on lukuisia epäkohtia ja tarpeena on suorittaa laadun parannusta eli toimenpiteitä epäkohtien poistamiseksi: mm.

-       rakennustunnukset ovat vanhentuneita → päivitykset

-       kunnan rekisteristä puuttuu rakennuksia → lisäykset

-       Väestörekisterikeskuksen tai Verottajan rekisteristä puuttuu rakennuksia → tiedon toimittaminen

-       sijaintiristiriitoja → selvittäminen ja korjaaminen

-       koordinaattivirheitä → korjaaminen

-       kerrosalaeroja → korjaaminen

-       käyttötarkoituseroja → korjaaminen.

Tavoitetila
Tavoitetilassa rakennusrekisteri toimii oikeudenmukaisena koko kunnan perusrekisterinä samalla tehostaen rakennusvalvonnan toimintaa sekä mahdollistaen erilaiset tiedonhakuprosessit, tilastot, ennusteet ja arviot rekisteristä. Lupa-arkiston sähköistämisen myötä myös asiakirjojen ja piirustusten tarkastelu helpottuu ja tämä nopeuttaa tiedon hyödyntämistä merkittävästi.

Moraalisena tavoitteena on kuntalaisten oikeudenmukainen kohtelu – luvattomat rakennukset on luvitettava ja kirjattava rekisteriin → kunnalla on oikeus ja velvollisuus kuntalaisten oikeudenmukaiseen kohteluun. Taloudellisena tavoitteena on työn tehostuminen, jolloin tietotekniikan avulla hyödynnetään luotettavaa rekisteritietoa/automaattista laskentaa. Tehostamispotentiaali on ”kuukausista minuutteihin” (esim. toteutetut: ”hajajätevesirekisteri”, kaavavaranto), luvattomien rakennusten luvituksen myötä lupatulot kasvavat kertaluonteisesti ja kiinteistöverotuotto kasvaa (arvio 2-4 % lisäys).

Aikataulu
Rakennusrekisterin tiedot on yhdenmukaistettu Väestörekisterikeskuksen ja Veroviraston rekisterien kanssa vuoden 2016 alkuun mennessä – tämän jälkeen jatkuu vielä kiinteistökohtainen tarkastelu.

Lisätietoja: rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, puh. 040 1916 032, ulla-maija.upola@sipoo.fi

 

Viimeksi muokattu 26.06.2015