Lukituksen, kulunvalvonnan ja turvajärjestelmän kehitys

På svenska Tällä hetkellä kunnan turvallisuusjärjestelmät ja lukitusratkaisut ovat kirjavia ja etähallinta on vaikeaa tai mahdotonta. Käyttöliittymät tulisi saada mahdollisimman yhdenmukaisiksi käytettävyyden helpottamiseksi. Yhtenäiset ja etähallittavat turvallisuusjärjestelmät tekevät kiinteistöissä liikkumisesta ja sen hallinnasta käyttäjäystävällistä ja tehokasta. Turvallisuusjärjestelmien hallinta tulee olla mahdollista myös mobiililaitteelta (esim. tabletti) ja lisäksi järjestelmät tulee integroida toisiinsa mahdollisuuksien mukaan, jolloin järjestelmien huoltotoiminta tehostuu ja kiinteistöissä liikkuminen helpottuu.

Tavoitetila
Luodaan Sipoon kunnalle oma turvallisuuskonsepti, jossa

-       turvallisuuteen liittyvien hankintojen / investointien budjetointi helpottuu

-       tilojen ulosvuokraus on helppoa sekä asiakkaille että kunnalle ja turvallisuutta unohtamatta

-       kiinteistöjen turvallisuustasoa pystytään nostamaan

-       kiinteistöjen avainhallinta saadaan kuntoon

-       järjestelmien hallittavuus paranee (hallinnointiin menevää aikaa pystytään pienentämään, säästöä) ja

-       järjestelmien huolto- ja ylläpitokustannuksia pystytään järkevöittämään (hätäkorjauksista ennakointiin)

Ajalliset ja määrälliset tavoitteet
Järjestelmien huolto-, ylläpito- ja hallinnointikustannukset tulevat yhtenäisten järjestelmien myötä vähenemään selvästi. Lukituksen hallinnan osalta arvioitu vuotuinen säästö 0,5 htv (huoltomiesten ristiin liikkumisen tarve vähenee) ja paikallisten lukostojen vaihtojen ja korjausten osalta arvioitu vuotuinen säästö 20 k€. Tekninen osasto huolehtii jatkossa lukituksesta ja avainhallinnasta, joka oli aikaisemmin käyttäjien vastuulla. Käyttäjien säästö n. 50 k€

Rahallisten säästöjen lisäksi liikkuminen kunnan kiinteistöissä tulee sujuvammaksi ja käyttäjäystävällisyys paranee. Etukäteen tehtävät lukituksen muutokset ja säädöt ovat monikäyttöisyyden edellytys. Sipoon kiinteistöjen (projektiin valittujen kiinteistöjen osalta) lukitusratkaisut tulisi olla yhtenäistetty ja etähallinnan piirissä vuoden 2017 loppuun mennessä.

Viimeksi muokattu 05.09.2016