Katu- ja puistorekisterin hyödyntäminen kunnossapitotöissä

Katu- ja puistorekisterin aikaansaaminen on yksi koko katu- ja viheralueet yksikön muutosta. Muutos tarkoittaisi siirtymistä prosessimaiseen ajattelumalliin, muutosta suunnitelmalliseen perusparantamiseen  ja yllä- ja kunnossapitotoimien muutokseen toimintatavoissa. På svenska

Kuvaus muutostarpeesta
Katu- ja puistorekisterin käyttöönotto perustuu muutostarpeeseen, koska kunnossapitotoimet nykyisin perustuvat useista lähteistä saatuihin tietoihin, eivät ole ennakkoon yksiselitteisesti suunniteltuja, vaan perustuvat liiaksi nykyhetken tietoihin, eivätkä perusteluiltaan ole selkeästi keskenään vertailukelpoisia.

Ne eivät myöskään ole elinkaarimallin optimoinnin mukaisesti suunniteltuja toimenpiteitä ja vaativat entistä enemmän huomiota asiakaspalvelun suhteen ja jatkossa nykyinen järjestelmä tulee edellyttämään kasvavia henkilöresursseja. 

Kuvaus tavoitetilasta
Katu- ja puistorekisterin käyttöönotto lopulta tarkoittaa, että yksikön omaisuutta hoidetaan kustannustehokkaasti omaisuudelle asetettujen käyttötavoitteiden mukaisesti, yllä- ja kunnossapitotyöt hoidetaan prosessimaisesti ja samalla rahalla saadaan enemmän tulosta.

Aikataulu
Rekisterin olisi tarkoitus olla käytössä keväällä 2016.

Lisätietoja: Kuntatekniikan päällikkö Risto Hautsalo, puh. 050 5544 531.

Viimeksi muokattu 12.02.2016