Automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmien päivitys

På svenska Nykyisen kaukovalvontajärjestelmän hyöty rajoittuu nykyisin lähinnä hälytysten antamiseen vikatilanteissa. Kaukovalvontajärjestelmää ei pystytä hyödyntämään siinä laajuudessa kuin olisi mahdollista ja tarpeellista. Osa ala-asemalogiikoista yli 20 vuotta vanhoja.

Kuvaus muutostarpeesta
Hankeen tavoitteena on toiminnan sujuvoittaminen sekä tukea toimintaa. Automaatiotekniikan osalta markkinoille on tullut uusilla toimintaperiaatteilla toimivia järjestelmiä. Tällä hetkellä käytettävän järjestelmän hyödynnettävyys ei ole paras mahdollinen. Nykyinen järjestelmä on hajanainen ja mahdollisimman tehokas päivystystoiminta, verkoston parempi hallinta sekä ympäristöhaittojen minimoiminen edellyttävät järjestelmän optimointia.

Tavoitteet

-       Hanke vähentää päivystystyönä tehtäviä työtunteja

-       Kustannusvaikutusten lisäksi toiminnan laatutaso paranee

-       Hanke vähentänee jonkin verran myös pumppaamoiden ylivuotoja

-       Viranomaisraportointi tarkentuu

-       Verkoston hallittavuus paranee

-       Dokumentaatio paranee

-       Tarkoituksenmukainen mittaus- ja hälytystoiminta

Aikataulu
Uusi järjestelmä on käytössä vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja: vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, puh. 050 5545 091, matti.huttunen@sipoo.fi

 

Viimeksi muokattu 26.06.2015