Materiaalia

16.12.2014

Yhdistymissopimuksen loppuraportti ja yhdistymissopimusluonnos

Ohjausryhmä hyväksyi 16.12. yhdistymisselvityksen loppuraportin ja yhdistymissopimusluonnoksen. Kunnat päättävät jatkosta 4.3.2015.

Loppuraportti 

Yhdistymissopimusluonnos 

ICT-loppuraportti 

28.10.2014

Yhdistymisselvityksen loppuraportin taustamateriaalia

Finnish Consulting Group laatii parhaillaan yhdistymisselvityksen loppuraporttia.

Yhdistymisselvityksen työsuunnitelma

Loppuraportin taustamateriaalia:

Toimintaympäristön muutokset

Kunnittaiset taloudet

Vetovoima- ja kilpailukykyanalyysi


3.10.2014

Valtuustojen yhteisseminaari 29.9.2014

Selvitykseen osallistuvien kuntien valtuustoille järjestettiin 29.9.2014 yhteisseminaari, jossa FCG esitteli kuntarakenneselvityksen tilannekatsauksen ja työryhmien puheenjohtajat työryhmien 2. vaiheen raporttien keskeiset huomiot.

Tilaisuudessa esitetyt materiaalit:

Kuntarakenneselvityksen tilannekatsaus

Työryhmä 1. Visio ja strategia sekä demokratia ja osallisuus

Työryhmä 2. Hallinto, talous, henkilöstö ja tukipalvelut

Työryhmä 3. Maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö, elinkeinot ja tekniikka

Työryhmä 4. Sosiaali- ja terveydenhuolto

Työryhmä 5. Sivistys- ja opetuspalvelut, varhaiskasvatus, kulttuuri, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut

Yhdistymisselvityksen toisen vaiheen virkamiestyö on viimeistelyvaiheessa. Tämän jälkeen työn painopiste siirtyy konsulttien työhön ja he valmistelevat loppuraportin ja yhdistymissopimusluonnoksen. Poliittinen ohjausryhmä kokoontuu syksyn aikana kolme kertaa ja näistä kokouksista tiedotetaan kokousten jälkeen. Loppuraportti ja yhdistymissopimusluonnos julkaistaan joulukuussa pidettävässä valtuustojen yhteisseminaarissa ja tilaisuus lähetetään myös suorana lähetyksenä verkon kautta.

6.6.2014

Kunnat antaneet lausuntonsa väliraportista

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen kunnat ovat antaneet lausuntonsa selvityksen väliraportista ja vastanneet raportin yhteydessä esitettyihin kysymyksiin. Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Sipoo jatkavat selvityksessä. Pornainen jää pois tästä selvityksestä ja jatkaa vain Keski-Uudenmaan yhdistymisselvityksessä.


Yhteenveto kuntien lausunnoista

4.4.2014

Laskelmia sote-ratkaisun vaikutuksista alueen kuntiin

Talousasiantuntija Eero Laesterä on yhdessä Tuomas Hanhelan kanssa tehnyt Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitykseen liittyen koelaskelmia sote-ratkaisun vaikutuksista kuntien talouteen keskusteluissa olevan maksuperusteen pohjalta.

Laesterän koelaskelmien mukaan Itä-Uudenmaan kunnista todennäköisesti vain Sipoo hyötyisi uudistuksesta, muille alueen kunnille uudistus merkitsisi merkittäviä lisäkustannuksia. Koko Suomen tilannetta tarkasteltaessa nähdään, että uudistuksen myötä tapahtuisi merkittäviä kuntien välisiä tulonsiirtoja tietyille alueille, pääsääntöisesti suurille keskuskaupungeille.

Laskelmat ja sen taustaoletukset 

26.3.2014

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen väliraportin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.3. klo 18 suorana lähetyksenä verkossa

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen väliraportin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.3.2014 klo 18 Porvoossa voi seurata suorana lähetyksenä verkossa alla olevan linkin kautta.

Väliraportin esittely 27.3.2014, Porvoo


19.3.2014

Väliraportti valmistunut

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen ohjausryhmä on kokouksessaan 18.3. hyväksynyt selvityksen väliraportin ja lähettänyt sen kuntiin lausuntokierrokselle. Kunnat käsittelevät väliraportin valtuustoissaan huhtikuun aikana seuraavasti: Sipoo 7.4, Loviisa 9.4, Lapinjärvi 16.4, Askola 23.4, Porvoo 23.4, Pornainen 24.4. ja Myrskylä 28.4.

Väliraportti

Liitteet:

7.1. Ohjausryhmän lausuntopyyntö ja kysymykset kunnille (väliraportin osana, s. 64-65)
7.2. Työryhmien kokoonpanot
7.3. Talousselvitys, Perlacon Oy
7.4. Sosiaali- ja terveystoimen nykytila-analyysi, NHG
7.5.  Työryhmän 1. Visio ja strategia sekä demokratia ja osallistuminen väliraportti
7.6. Työryhmän 2. Hallinto, talous, henkilöstö ja tukipalvelut väliraportti
7.7. Työryhmän 3. Maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö, elinkeinot ja tekniikka väliraportti
7.8. Työryhmän 4. Sosiaali- ja terveyspalvelut väliraportti
7.9. Työryhmän 5. Sivistys- ja opetuspalvelut, varhaiskasvatus, kulttuuri, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut väliraportti

27.2.2014

Väliraportin taustamateriaalia

Yhdistymisselvitykseen osallistuvat kaupungit ja kunnat järjestävät valtuustoilleen ja henkilöstölleen iltakouluja ja tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia väliraportin materiaaleista 26.2.- 12.3. välisenä aikana.

Taustamateriaali:

26.2. Pornainen
3.3.   Lapinjärvi
3.3.   Porvoo
4.3.   Askola
5.3.   Loviisa
10.3. Myrskylä
10.3. Sipoo
Viimeksi muokattu 17.12.2014

På svenska
Uuden kaupungin visioPalveluverkkoselvityksen loppuraportti

Granlund Oy on tehnyt Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen kunnille teoreettisia malleja mahdollisuuksista kehittää alueen palveluverkkoa. Materiaalia käytetään  II-vaiheen selvitystyön tueksi.

Loppuraportti