Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys

Itä-Uudenmaan kunnat/kaupungit Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo ja Sipoo tekevät 1.7.2013 voimaan astuneen kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen. Selvitys tehdään syksyn 2013 ja kevään 2015 välisenä aikana. Yhdistymisselvityksen tavoitteena on aikaansaada esitys kuntien ja kaupunkien yhdistymisestä sekä siihen liittyvä yhdistymissopimus.

Yhdistymisselvityksen organisointi

Yhdistymisselvitys tehdään pääsääntöisesti virkamiestyönä eri asiantuntijoiden tukemana. Koko prosessia valvoo ja ohjaa poliittinen ohjausryhmä, jossa on kaksi jäsentä kustakin osallistuvasta kunnasta/kaupungista.  Käytännön työtä ohjaa kunnan/kaupunginjohtajista muodostuva johtoryhmä. Lisäksi selvityksessä on viisi alakohtaista työryhmää. Yhdistymisselvitystä varten on laadittu työsuunnitelma, jonka pohjalta eri työryhmät osaltaan tekevät selvitystä.

Työsuunnitelma

Viestintä yhdistymisselvityksestä

Ohjausryhmä kokoontuu n. kerran kuussa ja ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan näillä sivuilla viikon sisällä kokouksesta. Yhdistymisselvityksestä tehdään lehdistötiedotteita, pidetään info- ja keskustelutilaisuuksia sekä hyödynnetään kaikkia kuntien normaalissa viestinnässä käytettäviä viestintäkanavia kuntalaisten ja eri sidosryhmien tiedonsaannin sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi prosessin aikana.

Lisätietoja: johtoryhmän pj Esko Rautiainen,  puh. 040 8211 045, esko.rautianen@askola.fi

 

Ajankohtaista


11.11.2013

Visio ja strategia suunnitteilla mahdolliselle uudelle kaupungille Itä-Uudellamaalla

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen ohjaus-, visio- ja johtoryhmä kokoontuivat 8.-9.11. visioseminaarissa Kouvolassa. Seminaarissa luotiin pohjaa uuden mahdollisen kaupungin visiolle ja strategialle sekä visiotyöryhmän työlle.

UutinenViimeksi muokattu 01.08.2017