Unelmakartta

Nikkilän taideohjelma

Nikkilän alueelle on tehty taideohjelma. Taideohjelma on ehdotus toimenpiteistä ja ohjeista, joilla Nikkilään toteutetaan tulevaisuudessa taidetta osana taajaman kehittämistä.

Taideohjelma PDF

Ote lehdistötiedoteesta projektin alkaessa:

Taidesuunnitelman tekijänä on taideasiantuntija, kuvanveistäjä Marjukka Korhonen. ”Taidesuunnitelmassa nostetaan esiin Nikkilän taajaman erityisteemat ja tarinat ja kytketään ne yhteen taiteen keinoin. Ohjelma laaditaan yhteistyössä Sipoon kunnan eri yksiköiden ja asukkaiden kanssa. Lopputuloksena on taiteen mitä-missä-milloin suunnitelma koko Nikkilän alueelle. Suunnitelmaa toteutetaan samanaikaisesti kun aluetta kehitetään ja rakennetaan muutoinkin” kertoo Korhonen.

Sipoon kunnan kulttuurijohtaja Anne Laitinen kommentoi taideohjelmaa näin: ”Taideohjelma kautta uskon löytävämme uusia tapoja tuoda taidetta, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä osaksi Nikkilän arkea. Nikkilällä on kiintoisa menneisyys ja asukkailla selkeä halu osallistua paikan kehittämiseen. Osoituksena tästä on ”Kysymys Nikkilästä” asukaskysely johon vastasi yli 600 Nikkilässä asuvaa ja Nikkilästä kiinnostunutta henkilöä. Asukkailla, meillä virkamiehillä, yrittäjillä ja taiteilijoilla on unelma Nikkilästä viihtyisänä ja virikkeellisenä asuinalueena. Yhteistyössä voimme tämän unelmamme saavuttaa.”

Prosentti taiteelle

Taideohjelman laatimisen rahoittaa Ympäristötaiteen säätiö. Taideohjelma on erityisesti yhdyskunnan tai alueen suunnitteluvaiheen työväline. Tukemalla Nikkilän taideohjelmaa säätiö haluaa ensisijaisesti tukea kuntaa, jossa kulttuuri ja taide on nostettu kehittämisessä keskeiseen asemaan. Tukemalla ohjelmatyötä säätiö myös mallintaa taideohjelmaa esimerkiksi ja työvälineeksi myös muille kunnille.

Säätiö rahoittaa Nikkilän taideohjelman tekoa Opetus- ja kulttuuriministeriön prosenttiperiaatteen edistämiseen myöntämillä varoilla. Prosenttiperiaate on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen. Nikkilän taideohjelma on yksi säätiön pilottikohteista, joilla periaatetta edistetään käytännössä. Siten laadittava taideohjelma tulee sisältämään myös ehdotuksia siitä, miten kunta voi ohjata yksityisiä rakentajia ja rakennuttajia toteuttamaan periaatetta Sipoon kunnassa ja miten periaatetta voidaan ohjata noudattamaan kunnan omissa rakennushankkeissa.

Nikkilän taideohjelma valmistui vuonna 2015.

 

YTS
Viimeksi muokattu 07.02.2017

På svenskaOsoitteet:

Prosentti taiteelle
www.prosenttiperiaate.fi

YTS
www.yts.fi

Nikkilän Taideohjelma -blogi
www.nikkilantaideohjelma.com

Nikkilän kulttuurisuunnittelu Facebookissa
www.facebook.com/kulttuurisipoo


Yhteyshenkilöt:

Ympäristötaiteen säätiö
Erja Väyrynen, asiamies 
erja.vayrynen@ymparistotaide.fi
+358-044-0987561

Taideasiantuntija
Marjukka Korhonen, kuvanveistäjä
marjukka.korhonen@welho.com
+358 400 591 045

Sipoon kunta
Anne Laitinen, kulttuurijohtaja
anne.laitinen@sipoo.fi
+ 358 50 5485682

Pilvi Nummi, kaavoitusarkkitehti
pilvi.nummi@sipoo.fi
09 2353 6728