Unelmakartta

Julkinen taide

Taideteos nostaa alueen arvoa ja luo viihtyisyyttä

Visuaalisesti laadukkaat ympäristöt ja kiinnostavat rakennukset lisäävät kunnan vetovoimaa. Laajasti toteutettuna taideteokset muuttavat koko kunnan ilmettä ja vaikuttavat suotuisasti sen maineeseen sekä matkailuun.

Taide luo ympäristöönsä hyvää oloa ja viihtyvyyttä. Rakennuksiin, niiden pihoille, puistoihin, aukioille ja muihin julkisiin tiloihin sijoitetut taideteokset antavat ihmisille päivittäin taide-elämyksiä. Asiantuntemuksella valitut taideteokset tekevät rakennuksista ainutlaatuisia ja erilaisia sekä lisäävät niiden taloudellista arvoa.

Taideteosten käyttäminen lisää myös taiteilijoiden työllistymistä ja vahvistaa suomalaisen visuaalisen taiteen elinvoimaisuutta.

Taideteos voi olla kuva, valokuva, ääniteos, veistos, istutuksia tai vaikkapa vesielementti. Se voi olla yksittäinen työ, mutta myös kiinteä osa rakennusta, jonkun tilan värisuunnitelma, betonin uusi käsittelytapa, taideteokseksi suunniteltu pintakäsittely, materiaalina vaikkapa puu, keraamiset laatat, muovi, metalli. Rakennuksen yksityiskohdat voivat myös olla taideteoksia.

Taideteosostojen tarkoituksena on kartoittaa pääasiallisesti tämän ajan taidetta sekä tukea tällä hetkellä eläviä ja ammattiaan harjoittavia kuvataiteilijoita.

 

Prosenttiperiaate tulossa Nikkilään?

Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että julkista rakennusta suunniteltaessa rakennuskustannuksista yksi prosentti varataan rakennuksen tai sen ympäristön taiteelliseen parantamiseen. Valmiiseen rakennukseen voidaan ostaa taideteoksia tai teos voidaan tilata mittatilaustyönä taiteilijalta.

Prosenttiperiaatteen tavoitteita ovat visuaalisesti parempi ympäristö, rakennuksen käyttäjien viihtyminen ja jaksaminen, uudenlaisten taiteen kohtaamismahdollisuuksien luominen ja taiteilijoiden työtilaisuuksien lisääminen.

Sipoon kunnalla ei ole aikaisemmin ollut käytössä prosenttiperiaatetta vaan uudisrakennuskohteissa on kunta tiettyjen kohteiden osalta varannut erillisen määrärahan taidehankintaa varten. Kulttuurikäytävä Nikkilässä- hankkeen kautta haluamme kuitenkin ottaa käyttöön prosenttiperiaatteen myös Sipoon kunnassa. Nikkilän alueella tullaan suunnittelemaan sekä uusia asuinympäristöjä että kouluja lähivuosina, joten prosenttiperiaate koskisi tällä hetkellä ainoastaan Nikkilää.

 

Aivar Simson2012  Emmi Valve  Enter
Viimeksi muokattu 16.01.2015