Unelmakartta

På svenska

Asukkaat ja osallistuminen

Yhteistyö ja vuorovaikutus nikkiläläisten kanssa on keskeinen osa Kulttuurisuunnittelua Nikkilässä-projektia. Tavoitteenamme on kehittää osallistumista siten, että se olisi asukkaille helppoa ja luonteva osa arkielämää. Osallistumista järjestetään sekä paikan päällä erilaisten tapahtumien yhteydessä ja internetissä. Verkossa käytössämme on tämän sivun lisäksi Facebook-sivu ja Kulttuurikäytävä-blogi. Lisäksi teemme teemakyselyitä karttapohjaisella Harava-kyselyllä.

Osallistumisen tavoitteita ovat mm.:

  • kerätä asukkailta kokemuksia ja tietoa Nikkilän taajaman kehittämistä varten,
  • herätellä ihmisiä havainnoimaan elinympäristöään,
  • innostaa asukkaita vaikuttamaan ja osallistumaan erilaisten tapahtumien kautta.


Karttakyselyillä tietoa suunnittelijoille

Kesällä 2013 järjestimme karttapohjaisen kyselyn Kysymys Nikkilästä!, jolla kerätiin tietoa siitä, miten nikkiläläiset kokevat asuinalueensa ja miten Nikkilää tulisi kehittää.Kysymys Nikkilästä!

Kysely tehtiin valtakunnallisessa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa toteutettavalla Harava-kyselytyökalulla.

Karttapohjaiset kyselyt ovat tärkeä osa Kulttuurisuunnittelua Nikkilässä-projektin tiedonkeruuta. Kyselyiden avulla on tarkoitus kerätä ainutlaatuinen tietopankki, jota voidaan hyödyntää erilaisissa Nikkilän suunnitteluhankkeissa. Erityisesti tietoa hyödynnetään asemakaavoituksessa ja Nikkilän kehityskuvan päivittämisessä.


Facebook ja blogi

Facebook-sivulla voit seurata projektin tapahtumia ja osallistua kommentoimalla. Kulttuurikäytävä-blogissa kerromme tarkemmin projektin kuulumisia. Tule mukaan, kommentoi ja vaikuta projektin etenemiseen.


Referenssiryhmä

Projektin referenssiryhmä pääsee mukaan vaikuttamaan, mihin suuntaan projektia viedään. Ryhmään kuuluu nikkiläläisiä asukkaita, paikallisia luovien alojen toimijoita ja kunnan työntekijöitä esimerkiksi kaavoituksesta, kuntatekniikasta ja kulttuuritoimesta. Referenssiryhmä kutsutaan koolle noin 3-4 kertaa vuodessa erilaisten teemojen äärelle. Ensimmäinen referenssiryhmän työpaja pidettiin 22.4.2013. Työpajan aiheena oli ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Nikkilässä. Lue referenssi-työpajan 22.4.2013 tuloksista Kulttuurikäytävä-blogista.

 

Viimeksi muokattu 18.03.2019