Päiväkodit

Sipoon kunnan päivähoito on jaettu kahteen alueeseen, Pohjois-Sipooseen ja Etelä-Sipooseen. Päiväkodeissa tarjotaan hoitoa alle kouluikäisille lapsille pääsääntöisesti klo 6.30-17.00 (työstä johtuvista syistä tarvittaessa 17.30 asti). Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään kahdella kielellä Kartanon päiväkodissa Pohjois-Sipoossa. Päivähoidon toimintakausi alkaa elokuun ensimmäisenä arkipäivänä. Loma-aikoina, jouluna ja kesällä, toimintaa keskitetään.

Ruotsinkielistä kielikylpytoimintaa tarjotaan kahdessa päiväkodissa, Leppätien päiväkodissa Pohjois-Sipoossa ja Metsärinteen päiväkodissa Etelä-Sipoossa.

Etelä-Sipoon alueella sijaitsevat:
 • suomenkieliset kunnalliset päiväkodit Hansas, Mäntymäki ja Västerskog
 • ruotsinkielinen kunnallinen päiväkoti Landsängen
 • kaksikielinen kunnallinen päiväkoti Miili
 • kielikylpypäiväkoti Metsärinne
 • suomenkielinen yksityinen päiväkoti Touhula Söderkulla
 • ruotsinkieliset yksityiset päiväkodit Box barnträdgård ja Kuus daghem
 • yksityinen kaksikielinen päiväkoti Poco 
Pohjois-Sipoon alueella sijaitsevat:
 • suomenkieliset kunnalliset päiväkodit Huvikumpu ja Metsätie
 • kaksikielinen kunnallinen päiväkoti Nikkilän päiväkoti - Nickby Daghem
 • ympärivuorokautinen kaksikielinen päiväkoti Kartanon päiväkoti - Nickbygårds Daghem
 • kielikylpypäiväkoti Leppätie
 • kunnallinen suomenkielinen ryhmäperhepäiväkoti Pikkupirtti
 • ruotsinkieliset kunnalliset päiväkodit Lillbonden, Solåker ja Södra Paipis daghem
 • suomenkieliset yksityiset päiväkodit Lehmuslinna, Kaisla ja Tenava Talma
 • kaksikielinen yksityinen päiväkoti Arken
 • ruotsinkielinen yksityinen päiväkoti Nickby Barnträdgård

På svenska

Viimeksi muokattu 09.05.2018