Kunnalliset päiväkodit

Sipoon kunnan päivähoito on jaettu kahteen alueeseen, Pohjois-Sipooseen ja Etelä-Sipooseen. Päiväkodeissa tarjotaan hoitoa alle kouluikäisille lapsille pääsääntöisesti klo 6.30-17.00 (työstä johtuvista syistä tarvittaessa 17.30 asti). Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään kahdella kielellä Kartanon päiväkodissa Pohjois-Sipoossa. Päivähoidon toimintakausi alkaa elokuun ensimmäisenä arkipäivänä. Loma-aikoina, jouluna ja kesällä, toimintaa keskitetään.

Ruotsinkielistä kielikylpytoimintaa tarjotaan kahdessa päiväkodissa, Leppätien päiväkodissa Pohjois-Sipoossa ja Metsärinteen päiväkodissa Etelä-Sipoossa.

Etelä-Sipoon alueella sijaitsevat kunnalliset päiväkodit:
  • suomenkieliset päiväkodit Hansas, Mäntymäki ja Västerskog
  • ruotsinkielinen päiväkoti Landsängen
  • kaksikielinen päiväkoti Miili
  • kielikylpypäiväkoti Metsärinne
Pohjois-Sipoon alueella sijaitsevat kunnalliset päiväkodit:
  • suomenkieliset päiväkodit Huvikumpu ja Metsätie
  • kaksikielinen päiväkoti Nikkilän päiväkoti - Nickby Daghem
  • ympärivuorokautinen kaksikielinen päiväkoti Kartanon päiväkoti - Nickbygårds Daghem
  • kielikylpypäiväkoti Leppätie
  • suomenkielinen ryhmäperhepäiväkoti Pikkupirtti
  • ruotsinkieliset päiväkodit Lillbonden, Solåker ja Södra Paipis daghem

Yksityinen varhaiskasvatus löytyy täältä.

På svenska

Viimeksi muokattu 19.02.2019