Kielikylpy

Kielikylpypäivähoito on päivähoitoa, jossa äidinkieleltään suomenkielisten perheiden lasten hoito ja kasvatus tapahtuu johdonmukaisesti ruotsin kielellä. Yksi kielikylvyn perusperiaatteista on se, että opetus perustuu vähemmistökieleen. Kielikylpyyn voivat hakea 3-5-vuotiaat lapset. Hakuaika kielikylpyyn on vuosittain maaliskuussa, jolloin kielikyvystä järjestetään myös julkinen informaatiotilaisuus.

Sipoossa toimii kaksi kielikylpypäiväkotia, Leppätien kielikylpypäiväkoti sekä Metsärinteen kielikylpypäiväkoti, jotka järjestävät myös kielikylpyesiopetusta.

Kielikylpyyn haetaan päivähoitohakemuslomakkeella (päivähoidon aloittavat lapset) TAI anomuksella päivähoitopaikan vaihdosta (jo päivähoidossa olevat lapset) 

Kielikylpykoulut sijaitsevat Pohjois-Sipoossa Nikkilässä. Kielikylpyalakouluna toimii Leppätien koulu ja yläkouluna Kungsvägens skola sekä Sipoonjoen koulu. Elokuussa 2016 molempien kieliryhmien yläkoulut yhdistyvät Nikkilän sydämen koulukeskukseksi. Leppätien koulu on kielikylpyoppilaiden lähikoulu, johon kunta maksaa koulukuljetukset samojen periaatteiden mukaan kuin kunnan muihinkin kouluihin. 

Kevään 2017 kielikylpyhaku ja lisää tietoa kielikylvystä Leppätien koululla 8.3.2017 klo 18.00 järjestetyssä infotilaisuudessa. 

 

Viimeksi muokattu 13.02.2017