Leppätien koulu

Leppätien koulu on sipoolaisille 1.6.-luokkien oppilaille tarkoitettu kielikylpykoulu. Koulussamme on käytössä ruotsin kielen varhainen, täydellinen kielikylpyopetusmetodi. Ruotsin kieli on sekä oppimisen kohde että väline. Tavoitteena on toiminnallinen kielitaito, monikielisyys. 

Oppilaat tulevat kouluumme Leppätien ja Metsärinteen kielikylpypäiväkodeista, joihin voi anoa paikkaa kolme vuotta täyttävälle lapselle. Kielikylpykouluun pääsy edellyttää vähintään kielikylpy-esikoulun käymistä tai vastaavan kielitaidon hallitsemista.

Opiskelu kielikylpykoulussa vaatii oppilaalta aktiivista panosta koulunkäyntiin ja kodilta sitoutumista koko peruskoulun ajaksi.

 

Yhteystiedot

Leppätien koulu
Katajatie 12
04130 SIPOORehtori
Armi Kivimäki
09 2353 7410
Koulusihteeri
Eija Hursti
09 2353 7411
Viimeksi muokattu 26.05.2016 Hanna Kietäväinen-Sirén