19.10.2015

Kunnanjohtajan katsaus - Talousarvio 2016

Sipoo tulee budjettivuoteen 2016 tilanteessa, jossa Suomen talouden taantuma on jatkunut jo kahdeksatta vuotta. Kuntasektorilla tämä tarkoittaa sekä tulojen jatkuvaa heikentymistä että kuntalaisten palveluntarpeen jatkuvaa kasvua.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunnitellaan Suomessa uudistusta, jonka seurauksena noin puolet kuntien toiminnasta siirrettäisiin lähivuosina aluehallintoon ja kunnilla olisi edessä perusteellinen pohdinta kunnan identiteetistä. Maahanmuutto on kasvanut räjähdysmäisesti emmekä vielä tiedä miten tämä käytännössä tulee vaikuttamaan kuntiin tulevaisuudessa. Varmaa on ainakin, että kotouttamistyön merkitys tulee kasvamaan.

Tässä tilanteessa koko kuntasektorilla tulee olemaan erittäin haasteellinen vuosi. Pystyäksemme edelleen tarjoamaan kuntalaisillemme hyviä peruspalveluja meidän täytyy pärjätä paremmin kuin muut kunnat. Ja tähän meillä on hyvät edellytykset kunhan vain pystymme määrätietoisesti samaan aikaan toteuttamaan kustannuskuria, kasvustrategiaa ja palvelu-uudistusta.

Talouden kattilankansiperiaatteella ja siihen kytketyllä Operaatio Kattilankannella on keskeinen merkitys kuntamme tulevaisuuden kannalta. Kunnanvaltuusto on syksyllä 2014 linjannut yli viiden miljoonan euron edestä tehostamistoimenpiteitä, ja näiden toteutusta meidän pitää jatkaa myös 2016. Tämän kustannuskurin kautta luomme riittävästi taloudellista liikkumatilaa, jotta palvelu-uudistukselle saadaan annettua siihen tarvittavaa aikaa.

Sipoo on myös siinä jännittävässä tilanteessa että nyt se kauan suunniteltu väestönkasvu toteutuu. Toistakymmentä kerrostaloa on rakenteilla etelä-Sipoossa ja Nikkilän kasvu on käynnistymässä. Tämä tulee haastamaan palveluntuotantomme entisestään mutta tuo myös erittäin tervetulleita verotuloja. Tosin meillä ei ole kokemusta palveluntuotannon tarpeista monimuotoisessa asutuksessa, koska tähän saakka uudet asukkaat ovat pääsääntöisesti löytäneet kotinsa omakotialueelta.

Sipoon palvelu-uudistus, jota sisäisesti kutsutaan Operaatio Induktioliedeksi, on keskeisessä asemassa löydettäessä fiksumpia ja tehokkaampia tapoja tuottaa palvelumme nykyisille ja uusille Sipoolaisille ja samalla parantaa kunnan taloutta vähintään viiden miljoonan euron edestä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja tässä työssä digitalisaatio on yksi merkittävä uusi työkalu. Jotta näistä uusista tavoista tuottaa palveluja tulisi mahdollisimman vaikuttavia kuntalaisille, meidän pitää paremmin ymmärtää kuntalaistemme arkea sekä osallistuttaa kuntalaisia ja muita kumppaneita palvelujen kehittämiseen. Tätä työtä olemme käynnistäneet Forum Sibben muodossa syksyllä 2015.

Tarvitsemme nyt jokaisen hyvää työpanosta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jotta Sipoolaisilla olisi hyvät peruspalvelut myös tulevaisuudessa.

Mikael Grannas

Kunnanjohtaja

Lähettäjä
Heidi Träskelin
19.10.2015
Viimeksi muokattu
19.10.2015