Pohjavesialueet

Sipoon alueella on yhteensä 17 kpl luokiteltuja pohjavesialueita (tiedot päivitetty 8.9.2008). Lisäksi yksi pohjavesialue (Marjamäki 0124551) sijaitsee osittain Sipoon kunnan alueella. Sipoon kunnan aluella olevien 17 pohjavesialueen yhteenlaskettu arvioitu pohjaveden muodostumismäärä on 10190 m3/d. Pohjavesialueiden kokonaispinta-alaksi on arvioitu 39,69 km2 ja muodustumisalueiden pinta-alaksi on arvioitu 3,14 km2.

 

Pohjavesiselvitykset välineenä maatalouselinkeinon kannattavuuden edistämisessä (POMAKE-hanke)

Vuoden 2014 aikana Norrkullan, Nikukällan ja Söderkullan pohjavesialueilla tehtiin rakenneselvityksiä. Työn tavoitteena oli maaseudun viihtyvyyden ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä pohjavesien suojelun ja suojelutietoisuuden edistäminen. Selvitysten tiedot löytyvät alla olevista tutkimusraporteista.

Tutkimusraportti, Osa I: Maatalouselinkeinoa koskevat havainnot

Tutkimusraportti, Osa II: Pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvitys Sipoon Norrkullan, Nikukällan ja Söderkullan pohjavesialueilla
Viimeksi muokattu 26.07.2016

På svenska

 

Linkit

Sipoon pohjavesialueetLisätietoja

Arja Lahtinen
Ympäristönsuojelutarkastaja
Yhteystiedot