Lannankäsittely

Nitraattiasetus

Uusi valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014) astui voimaan 1.4.2015.

Asetuksella säädellään mm. kemiallisten ja orgaanisten lannoitteiden (lanta, orgaaniset lannoitevalmisteet) käyttöä, lannan varastointia ja erilaisten rakennelmien sijoittamista.

Uuden asetuksen säädökset poikkevat merkittävästi tätä ennen noudatetun asetuksen säädöksistä, joten niihin on syytä tutustua.

 

Lisätietoja

Eeva Somerkoski,
Ympäristötarkastaja

Yhteystiedot
Viimeksi muokattu 27.06.2018