Sipoon Natura 2000-alueet

Sipoossa  on Natura 2000 -alueita 2093,5 hehtaaria. Osa luonnonsuojelualueista kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon, mutta eivät kuitenkaan kaikki, koska tätä ei ole katsottu EU:n edellyttämien suojelutavoitteiden kannalta tarpeelliseksi. Toisaalta suurinta osaa Natura 2000 –alueista ei ole suojeltu luonnonsuojelulain nojalla, koska alueiden riittävä suojelu on arvioitu voitavan toteuttaa muiden lakien, kuten vesilain tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Sipoon Natura 2000 -alueita ovat:

  1. Boxin suot (myös Porvoo)
  2. Byträsket
  3. Gästerbyn järvet ja suot
  4. Kummelbergen
  5. Rörstrandin vanha metsä
  6. Sipoonjoki (myös Pornainen)
  7. Sipoonkorpi (myös Vantaa)

På svenska

 

Sivun lisääjä: 26.09.2011