Jäteastian tyhjennysväli ja sen pidentäminen

Kaikkien uusien kiinteistöjen oletustyhjennysväli on kaksi viikkoa. (Vanhoja kiinteistöjä koskee edelleen vanhat tyhjennysvälit, eli vakituisen asunnon sekajäteastia tulee tyhjentää taajama-alueella vähintään kahden ja haja-asutusalueella vähintään neljän viikon välein.) Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Muiden jätelajien tyhjennysvälit löytyvät jätehuoltomääräyksistä.

Sekajäteastian tyhjennyskertoja on kiinteistöllä mahdollista harventaa, mikäli kiinteistön jätehuolto on jä­te­huol­to­mää­räys­ten  mu­kais­ta ja seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Biojätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haittaeläimiltä, tai erilliskerätään.
  • Hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan tarkasti ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
  • Sekajätteen määrä on pieni.

Tyhjennysvälin pidentämistä haetaan jätehuoltokoordinaattorilta erillisellä kaavakkeella (ks. linkki oikealla).

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle, joka muuttaa asiakkaan sekajäteastian keräysrytmin päätöksen mukaiseksi. Pisin mahdollinen sekajäteastian tyhjennysväli on 8 viikkoa.

Lisätietoja

Ari Sirkka,
Ympäristövalvoja
Yhteystiedot

Pamela Ek,
Jätehuoltokoordinaattori
Rihkamatori B, 06100 Porvoo
Puh. 019 520 5507
jatelautakunta(at)porvoo.fi
Viimeksi muokattu 26.02.2018