11 uutta omakotitonttia myynnissä Kartanonrinteen –asemakaava-alueella

Tonttien hakuaika on 16.10.-10.11.2017.

Myytävät tontit sijaitsevat kortteleissa 1535, 1536 ja 1537. Tontit ovat kooltaan 1000-1200 m2 ja tonttien hinta on 75 €/m2. Lasketun rakennusoikeuden lisäksi tonteille saa rakentaa talousrakennuksen 40 k-m2.

Kartanonrinne_tontit

 

TONTTIEN HAKEMINEN

Tontteja haetaan erillisellä hakulomakkeella.

Tonttihakemukset tulee toimittaa 10.11.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO (kuoreen merkintä ”Tonttihakemus”) tai hakemus jätetään hakuaikana Kuntalan Infopisteeseen. Allekirjoitetun ja skannatun tonttihakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi. Otsikkoon merkintä ”Tonttihakemus”. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida.

TONTTIEN LUOVUTUSEHDOT

Tontit myydään kiinteään hintaan 75€/m2. Tontit arvotaan kaikkien hakuaikana hakemuksen jättäneiden hakijoiden kesken. Arvonta suoritetaan hakuajan päätyttyä järjestettävässä arvontatilaisuudessa. Hakemusten saapumisjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Hakuajan jälkeen järjestettävässä tonttien valintatilaisuudessa arvotaan hakijoille järjestysnumerot ja suoritetaan tonttien valinta. Hakijoiden tai heidän valtuutettu edustajansa tulee olla tilaisuudessa läsnä. Valintatilaisuudesta ilmoitetaan kaikille hakijoille ensisijaisesti sähköpostitse.

Varausmaksu

Tontin saajalta peritään 500 euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään kauppahinnassa. Varausmaksu on maksettava kahden viikon kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta. Jos varausmaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä, luovutuspäätös raukeaa. Mikäli varausmaksu on maksettu, mutta kauppakirjaa ei allekirjoiteta määräajassa, varaaja menettää varausmaksun.

Lohkomiskustannukset ja kaupanvahvistajan palkkio

Tontin saajalta peritään tontin lohkomiskustannukset kauppahinnan yhteydessä. Lohkomiskustannusten korvaus on 990 euroa. Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä ostajalta peritään myös kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa. Kaupanvahvistajan palkkio maksetaan käteisellä.

Tontin rakentamisvelvoite

Rakentamisvelvoiteaika on kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoituksesta. Ostaja sitoutuu rakentamaan omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Rakennuksen on oltava siinä kunnossa, että vähintään rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus on tehty. Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta (vallintarajoitus).

Rakentamisvelvoitteen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta. Kunta voi painavista syistä pidentää rakentamisvelvoiteaikaa tapauskohtaisesti. Vallintarajoituksen rikkomisesta peritään sopimussakkoa 20 % kauppahinnasta.

Lainhuudon hakeminen

Tontinostajan on haettava lainhuuto kuuden (6) kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Ennen lainhuudon hakemista on maksettava varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta. Varainsiirtoverosta saa lisää tietoa Verohallinnolta. Lainhuuto haetaan Maanmittauslaitokselta.

RAKENTAMINEN JA KUNNALLISTEKNIIKKA

Alueen asemakaava ja rakentamistapaohjeet

Alueella on voimassa asemakaava. Tontit tulee rakentaa asemakaavan, rakentamistapaohjeiden, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on rakentamiselle haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennusluvan voi hakea, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Lisätietoja rakennusluvan hakemisesta saat Sipoon kunnan rakennusvalvonnasta.

Kartanonrinteen –asemakaava ja rakentamistapaohje

Lisätietoja rakentamisesta ja asemakaavasta antaa lupa-arkkitehti Tytti Mäntyoja, puh. 09 2353 6841, tytti.mantyoja@sipoo.fi

Kunnallistekniikka

Alueen kunnallistekniikka valmistuu syksyllä 2017.

Lisätietoja alueen kaduista antaa rakennuttajainsinööri Ari Luomala, puh. 09 2353 6993, ari.luomala@sipoo.fi

Kaava-alueelle on rakennettu vesi- ja viemäriliittymät valmiiksi tontin rajan läheisyyteen. Näiden rakentamisesta veloitetaan erikseen. Lisäksi veloitetaan kaava-alueella tonttijohtojen liitostyöstä tontin rajalla ja vesimittarin asennuksesta. Muiden töiden (tonttijohtojen kaivu, putkien hankinta ja asennus) tekemisestä ostaja vastaa itse.

Lisätietoja alueen vesi- ja viemäriverkostosta antaa vesihuoltoteknikko Nils Sällström, puh. 09 2353 6902, nils.sallstrom@sipoo.fi

 

Suuntaa antava laskelma tontin ostoon liittyvistä kustannuksista

Tontinostajan kustannuslaskelma 2017

 

 

Paippistentien itäpuolen vapaat omakotitontit Kartanonrinteen asemakaava-alueella

Tontit myydään suoraan niistä kiinnostuneille ilman erillistä hakumenettelyä.

Tonteista veloitetaan kauppahinnan lisäksi lohkomismaksu 990 euroa.

Tontit on myös mahdollista vuokrata. Vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

Katso tiedot vapaista omakotitonteista Kartanonrinteessä sähköisestä tontinvarauspalvelustamme (myös alla) ja tee varaus. (Ongelmatilanteissa ota yhteyttä teemu.laine@sipoo.fi).

Myynti-/vuokrauspäätökset tehdään heti tonttivarauksen jälkeen. Varausmaksu 500 € maksetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun myynti-/vuokrauspäätös on lainvoimainen. Kauppakirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettava noin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun myynti-/vuokrauspäätös on lainvoimainen.

Alueen rakentamista ohjaavat asemakaava ja rakentamistapaohje.

Alueen asemakaava

Korttelissa 1538 tonttien rajalle rakennetaan vesi- ja viemäriverkoston tonttiliittymät kevään 2016 aikana. Tonttien rakentaminen edellyttää mahdollisesti kiinteistökohtaista paineenkorotuspumppua talousvedelle tonttien korkeusaseman vuoksi. Tontit ovat kallioisia ja tonttien rakentaminen edellyttää louhintaa. Maalämpöjärjestelmän rakentaminen tonteille ei ole mahdollista.

Korttelissa 1531 tontilla 3 johtorasite.

 

Lisätietoja tonteista antaa mittausteknikko Vidar Lindqvist, puh. 09 2353 6733

Asemakaavaan ja rakentamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa lupa-arkkitehti Tytti Mäntyoja, puh. 09 2353 6841.

Kunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittyviin kysymyksiin vastaa vesihuoltoteknikko Nils Sällström, puh. 09 2353 6902.

Varattu
Varattu

På svenska

Viimeksi muokattu 03.11.2017