kh 30.5.2017 § 146 pöytäkirjanote, Toiminta-alueluonnos Sipoon kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille, nähtäville asettaminen

Raportti, Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Sipoon kunnan alueella

Kartta, Taajama-aluevaihtoehdot

Kartta, Taajama-alue

Kartta, Toiminta-alue

Viimeksi muokattu 05.06.2017