Rakennusvalvonnan yhteystiedot

PÅ SVENSKARakennus- ja ympäristövaliokunnassa käsiteltävien lupien valmistelu (rivitalot, kerrostalot, teollisuusrakennukset yms.)

Rakennusvalvontapäällikkö
Ulla-Maija Upola
+358401916032

Rakennusvalvontamaksut, rakennus- ja ympäristövaliokuntaa koskevat asiat, Lupapisteasiat

Rakennusvalvontasihteeri
Sofia Uí Shúilleabháin
+358401914234

Rakennuslupien vastaanotto, arkistopalvelut
Lupavalmistelu

Lupasihteeri
Paula Kling
+358401914367

Rakennuslupa

Parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse ma, ke, pe klo 10 - 11

Öljytien pohjoispuoli ja Taasjärven kaava-alueet
Lupa-arkkitehti
Tytti Mäntyoja
+358401914236
Öljytien eteläpuoli ja Kylävuorentien kaava-alue, ei Taasjärven kaava-alueetta
Lupa-arkkitehti
Tove Hagman
+358406605148

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset

Parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse ma, ke, pe klo 10 - 11

Lupavalmistelija
Vesa Ruponen
+358401914235

Lupa-assistentti
Tarja Wahlström
+358401865468
tarja.wahlstrom@sipoo.fi

Katselmukset, tarkastukset sekä työnjohtajahakemukset

Parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse ma, ke, pe klo 10 - 11

Osa-aikaisena
Rakennustarkastaja
Jenny Isaksson
+358401914523
Alue B (kts. kartta alhaalla)
Johtava rakennustarkastaja
Staffan Mickos
+358401914498
Alue A (kts. kartta alhaalla)
Rakennustarkastaja
Olli Törne
+358500717263
Vuonna 2017 myönnetyt luvat (lupanumero 17-...)
Rakennustarkastaja
Juho Eskelinen
+358503502335

Rakennetun ympäristön valvonta

Luvaton rakentaminen, rakennetun ympäristön valvonta, jätehuoltoon liittyvät tarkastukset, puuttuminen roskaantumistapauksiin, maa-aineslain mukainen valvonta

Ympäristövalvoja
Ari Sirkka
+358401914251

Aluejako

Viimeksi muokattu 20.08.2018