Rakennusvalvonnan yhteystiedot

PÅ SVENSKARakennus- ja ympäristövaliokunnassa käsiteltävien lupien valmistelu (rivitalot, kerrostalot, teollisuusrakennukset yms.)

Rakennusvalvontapäällikkö
Ulla-Maija Upola
09 2353 6820

Rakennusvalvontamaksut, rakennus- ja ympäristövaliokuntaa koskevat asiat, Lupapisteasiat

Rakennusvalvontasihteeri
Sofia Ui Shuilleabhain
09 2353 6822

Rakennuslupien vastaanotto, arkistopalvelut
Lupavalmistelu

Lupasihteeri
Paula Kling
09 2353 6837

Rakennuslupa

Parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse ma, ke, pe klo 10 - 11

Alue A (kts. kartta alhaalla) ja Taasjärven kaava-alueet
Lupa-arkkitehti
Tytti Mäntyoja
09 2353 6841
Alue B (kts. kartta alhaalla) paitsi Taasjärven kaava-alueet
Lupa-arkkitehti
Tove Hagman
09 2353 6827

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset

Parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse ma, ke, pe klo 10 - 11

Lupavalmistelija
Vesa Ruponen
09 2353 6840

Katselmukset, tarkastukset sekä työnjohtajahakemukset

Parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse ma, ke, pe klo 10 - 11

Osa-aikaisena
Rakennustarkastaja
Jenny Isaksson
09 2353 6826
Alue B (kts. kartta alhaalla)
Johtava rakennustarkastaja
Staffan Mickos
09 2353 6823
Alue A (kts. kartta alhaalla)
Rakennustarkastaja
Olli Törne
09 2353 6824
Vuonna 2017 myönnetyt luvat (lupanumero 17-...)
Rakennustarkastaja
Juho Eskelinen
09 2353 6825

Rakennetun ympäristön valvonta

Luvaton rakentaminen, rakennetun ympäristön valvonta, jätehuoltoon liittyvät tarkastukset, puuttuminen roskaantumistapauksiin, maa-aineslain mukainen valvonta

Ympäristövalvoja
Ari Sirkka
09 2353 6838

Aluejako

Viimeksi muokattu 07.11.2017