Lomakkeet    

Lomakkeet, jotka voidaan liittää Lupapisteessä jätettyyn hakemukseen
- selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta  S-FI
- kuntatekniikkaan liittyminen 

- pääsuunittelijan tarkistuslista PDF 
- jätevesijärjestelmän suunnitelma  PDF
- naapurin kuuleminen ja suostumus -kaikki luvat PDF

 

 Tarkastusasiakirjat, jotka voidaan liittää Lupapisteeseen
- KVV / IV- työn
- savuhormi
- työmaa päiväkirja (talousrakennus ja pienet laajennukset)
- jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

 

Lomakkeet, jotka edelleen toimitetaan lupakäsittelyyn paperisina:
- ilmoitus toimenpiteestä  PDF
- rakennusluvan voimassaoloajan pidentämistä koskeva hakemus  PDF
HUOM! Näitä ei liitetä Lupapisteeseen

  

  

  

Käytöstä poistuneet lomakkeet, joita käytetään ainoastaan poikkeustapauksissa (otettava yhteys rakennusvalvonnan lupasihteeriin) 
- lupahakemus (rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, purkamislupa, maisematyölupa)  S-FI
- lupahakemus (suunnittelutarveratkaisu, poikkeamispäätös) S-FI
- hakemus/ilmoitus työnjohtaja  PDF
- RH1, RH2, RH5, RK9 S-FI
- suunnittelijan kelpoisuuden arviointi  PDF

  

 

 

     

 
På svenska
Viimeksi muokattu 05.04.2017