Nikkilän maankäytön kehityskuva

Kehityskuvan tavoitteena on luoda laajempi näkemys Nikkilän kehittämisen periaatteista alueen asemakaavoituksen tueksi. Kehityskuvassa määritellään Nikkilän tulevan kasvun painopisteet ja suunnat sekä eri toimintojen pääasiallinen sijoittuminen. Osana kehityskuvatyötä tullaan tutkimaan Nikkilän alueen maankäytöllisiä edellytyksiä henkilöjunaliikenteen käynnistymiseen Kerava-Nikkilä rataosuudella. På svenska

Kehityskuva on yleispiirteinen, strateginen kuvaus tavoiteltavasta alueiden tulevasta maankäytöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen aiheuttamista muutoksista. Kehityskuvalla ei ole samanlaisia oikeudellisia vaikutuksia kuin osayleiskaavalla.

Nikkilän kehityskuvan strateginen linjaus sekä maankäytön tavoitteet on hyväksytty Sipoon maankäyttöjaostossa 11.5.2016.

Tutustu Nikkilän omaan internetsivuun!

Sipoon Jokilaakso, uusi alue Nikkilässä

Muistojen Nikkilä!

Tutustu Muistojen Nikkilä -kyselyn tuloksiin, raportti valmistui 8.12.2016

Nikkilä-muistoja ja arvioita Nikkilän vanhoista rakennuksista ja maisema-alueista kartoitettiin keväällä 2016 karttakyselyn avulla. Kyselyyn osallistui 186 vastaajaa, jotka antoivat yhteensä yli 700 arviota rakennuksista tai maisema-alueista ja merkitsivät kartalle 106 arvokasta rakennusta, 39 kirjoitettua muistoa ja 12 valokuvaa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Nikkilän kehittämisessä ja kaavoituksessa. Muistot ja kokemukset antavat tärkeää tietoa vanhojen rakennusten käyttöhistoriasta sekä niihin liittyvistä arvoista ja merkityksistä. Tätä tietoa tarvitaan erityisesti asemakaavoituksen ja rakennushistoriallisen arvioinnin yhteydessä. Uskomme myös, että muistojen jakaminen lisää arvostusta asuinaluetta ja rakennuksia kohtaan. Muistojen Nikkilä -kyselyn aineistoa hyödynnetään myös väitöskirjatutkimuksessa,  jossa kehitetään ja tutkitaan sähköisen osallistumisen keinoja kaavoituksessa.

Muistojen Nikkilä -kyselyn tuloksiin voi tutustua pdf-raportissa ja nettikartalla. Raportti sisältää rakennuskohtaiset arviot, perustelut ja kohteisiin liittyvät muistot kaikista niistä kohteista, jotka ovat saaneet vähintään kaksi arviointia. Vastaajien kartalle merkitsemät kohteet (tarinat, valokuvat ja arvokkaat rakennukset) ovat tarkasteltavissa nettikartan kautta.

Vanhojen rakennusten arvioinnissa eniten mainintoja saivat Sipoon vanha kirkko, Vanha kunnantalo, Kellari, Nikkilän entisen sairaala-alueen vanha hallintorakennus, Sipoon uusi kirkko, Rosenholm ja Puukoulu.

Kartalle merkittiin monenlaisia rakennuksiin ja paikkoihin liittyviä muistoja: henkilökohtaisia lapsuudenmuistoja, tapahtumia, mielikuvia ja jaettuja kokemuksia. Muistojen aiheet liittyvät esimerkiksi Nikkilän kauppoihin ja palveluihin, liikunta- ja ulkoilukokemuksiin, vanhoihin rakennuksiin, asumiseen, kouluihin ja työpaikkoihin, juhliin ja yhdessäoloon muiden ihmisten kanssa. Voit itse tutkia tarkemmin kartalta tai raportista, minkälaisia muistoja kyselyn kautta saatiin.

Muistojen jakaminen jatkuu sosiaalisessa mediassa. Jaa muistosi tunnisteella #muistojennikkilä Instagramissa tai Twitterissä. Seurantamme kattaa myös paikalliset Facebook-ryhmät Sibbo-Sipoo ja Nikkilä-Nickby,  joten tunnistetta #muistojennikkilä kannattaa käyttää sielläkin. Instagramiin on jo kertynyt hieno galleria Nikkilä-muistoja. Käy katsomassa  - kuvien selailu ei vaadi rekisteröitymistä.

Perustietoja, selvityksiä ja muuta mukavaa

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2008 Sipoon yleiskaava 2025:n joka toimii tarkemman suunnittelun pohjana.

Nikkilässä on laajan toteutetun asemakaava-alueen lisäksi suunnitteilla mm. Sipoon Jokilaakso. Jokilaakson alueesta on tarkoitus kehittää monipuolinen asuinalue noin 1 000 asukkaalle.  Alueen suunnittelun tavoitteita ovat kevyen- ja joukkoliikenteen käyttöön kannustaminen, joen varren virkistyskäytön kehittäminen, yhteisöllisyyden voimistaminen sekä energiatehokkaat asuinratkaisut. Hankkeen nettisivut: www.sipoonjokilaakso.fi

Entisen Nikkilän mielisairaala-alueen kaavoitus aloitettiin 2000-luvun alussa ja alueen nimeksi tuli (Itäinen) Jokipuisto: Itäisen Jokipuiston asemakaavaselostus.

Livady Oy on laatinut konseptisuunnitelman Itäisen Jokipuiston eli vanhan sairaala-alueen tulevasta käytöstä.

Vanha rakennusinventointi Nikkilän Sairaalan (Jokipuiston alueelta) on pala historiaa.

MA-Arkkitehtien tekemä ympäristösuunnitelma Itäiseen Jokipuistoon

Artikkeli Mielisairaalasta asuinalueeksi, Rakennettu Ympäristö -lehden numerossa 2/2006

Nikkilässä on otettu käyttöön Cultural Planning-menetelmä: Artikkeli Sipoon Sanomissa kuntakeskuksen taideohjelman käynnistämisestä 6.11.2014.

 

Viimeksi muokattu 12.05.2017