G 27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava

Kunnanhallituksen päätökseen pohjautuen Sipoon kunnan tavoitteena on käynnistää vuosittain yhden kyläosayleiskaavan laatiminen. Kyläosayleiskaavoituksella on tarkoitus ohjata haja-asutusta kyläkeskuksiin ja helpottaa yksittäisten lupien käsittelyä. På svenska

Parhaillaan on meneillään Pohjois-Paippisten kyläosayleiskaavan laatiminen, jossa tutkitaan ja sovelletaan uutta menetelmää määritellä kiinteistöjen rakennusoikeuden mitoitus rakennettavuusvyöhykkeisiin perustuen. Vuonna 2017 on tavoitteena käynnistää seuraavan kyläosayleiskaavan laatiminen Gumbostrand-Västerskogin alueelle.

Kyläalueiden osayleiskaavoitus

Kyläalueiden osayleiskaavoituksella pyritään kehittämään kyläalueita ja ohjaamaan alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa kylärakennetta.

G 27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava

Vastauksena kaavoitusaloitteeseen (13.10.2015) Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavatyö otettiin mukaan kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019 (KH 1.12.2015).

Alue on Sipoon yleiskaava 2025:ssä valtaosin kyläaluetta. Alueelle on mahdollista laatia mitoittava kyläosayleiskaava.

Kaavan mitoituksessa on tarkoitus hyödyntää Pohjois-Paippisten osayleiskaavatyössä kehitettävää mitoitusmenetelmää.

Kaavoitus on tarkoitus aloittaa, kun uusi mitoitusperiaate on kehitetty ja siitä on saatu keskeiset tulokset Pohjois-Paippisen osayleiskaavatyössä. Kaavoitus alkaa aikaisintaan vuoden 2017 loppupuolella.

 

Viimeksi muokattu 15.08.2017