G 27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava

Kunnanhallituksen päätökseen pohjautuen Sipoon kunnan tavoitteena on käynnistää vuosittain yhden kyläosayleiskaavan laatiminen. Kyläosayleiskaavoituksella on tarkoitus ohjata haja-asutusta kyläkeskuksiin ja helpottaa yksittäisten lupien käsittelyä. På svenska

Parhaillaan on meneillään Pohjois-Paippisten kyläosayleiskaavan laatiminen, jossa tutkitaan ja sovelletaan uutta menetelmää määritellä kiinteistöjen rakennusoikeuden mitoitus rakennettavuusvyöhykkeisiin perustuen.

Kyläalueiden osayleiskaavoitus

Kyläalueiden osayleiskaavoituksella pyritään kehittämään kyläalueita ja ohjaamaan alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa kylärakennetta.

G 27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava

Vastauksena kaavoitusaloitteeseen (13.10.2015) Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavatyö otettiin mukaan kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019 (KH 1.12.2015).

Alue on Sipoon yleiskaava 2025:ssä valtaosin kyläaluetta. Alueelle on mahdollista laatia mitoittava kyläosayleiskaava.

Kaavan mitoituksessa on tarkoitus hyödyntää Pohjois-Paippisten osayleiskaavatyössä kehitettävää mitoitusmenetelmää.

Kaavaklinikka non-stop 20-21.3.2019 järjestettiin 20-21.3.2019. Kiitos vilkkaasta osallistumisesta! Tapaamme jälleen kesäkuussa!

 

Rakennemallit

Kaavaklinikalla käsitellyt alustavat rakennemallit ja niihin liittyvä selostus. Teillä on aikaa kommentoida näitä lomakkeen avulla 03.05.2019 klo 14:00 asti. Voitte palauttaa täyttämänne lomakkeen osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo kirjaamo@sipoo.fi Pl 7, 04131 SIPOO.

Rakennemalli 1 "Nauhat", pdf
Rakennemalli 2 "Poikittain", pdf
Rakennemalli 3 "Käytävä", pdf
Rakennemalli 4 "Silmut", pdf
Merkintöjen selitykset, pdf

Rakennemallien selostus, pdf
Interaktiivinen lomake, jolla kommentoidaan rakennemalleja, pdf OHJE: lataa omalle koneelle, tallenna täytettyäsi ja lähetä sähköpostilla: kirjaamo@sipoo.fi .

Tulostettava vastauslomake, pdf

Seuraavaksi

Jatkamme aiheen ympärillä kunhan saamme kommenttinne rakennemalleista (03.05.2019 mennessä) ja A-konsultit tekevät niistä kehitetyn version/versiot, jotta rakennemalleja voitaisiin vielä yhteissuunnitella teidän kyläläisten kanssa: Kyläyhdistyksen järjestämä asukastapaaminen on alkukesästä, 13.6.2019.   

Aloitusvaihe: asukasilta 05.09.2018

Asukasilta järjestettiin 5.9.2018 klo 17.00-19.00 Gumbontalolla, kiitos runsaasta osallistumisesta kaikille!
Asukasillan 5.9.2018 aineisto tästä linkistä tutustuttavaksenne.

Kuulutus vireilletulosta 21.6.2018, pdf
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma, pdf

Gumbostrand-Västerskogin kaavoituksen asukaskysely

Sipoon kunta teki kyselyn kaikille alueen maanomistajille, jotta saamme kaavoituksen lähtökohdaksi kyläläisten näkemykset nykyisestä ja tulevaisuuden asumisympäristöstä. Sipoon kunta kokosi vastaukset ja niitä käytetään valmisteluaineistona osayleiskaavan laadinnassa. Vastausaikaa oli 30.9.2018 asti. Kaavoituksen lähtökohdaksi tehdyn, asukkaiden näkemyksiä kartoittavan kyselyn vastaukset tässä.

Alueelle laadittuja selvityksiä

Luontoselvitys Gumbostrandiin 23.1.2019

Viimeksi muokattu 08.04.2019