G 27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava

Kunnanhallituksen päätökseen pohjautuen Sipoon kunnan tavoitteena on käynnistää vuosittain yhden kyläosayleiskaavan laatiminen. Kyläosayleiskaavoituksella on tarkoitus ohjata haja-asutusta kyläkeskuksiin ja helpottaa yksittäisten lupien käsittelyä. På svenska

Parhaillaan on meneillään Pohjois-Paippisten kyläosayleiskaavan laatiminen, jossa tutkitaan ja sovelletaan uutta menetelmää määritellä kiinteistöjen rakennusoikeuden mitoitus rakennettavuusvyöhykkeisiin perustuen.

Kyläalueiden osayleiskaavoitus

Kyläalueiden osayleiskaavoituksella pyritään kehittämään kyläalueita ja ohjaamaan alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa kylärakennetta.

G 27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava

Vastauksena kaavoitusaloitteeseen (13.10.2015) Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavatyö otettiin mukaan kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019 (KH 1.12.2015).

Alue on Sipoon yleiskaava 2025:ssä valtaosin kyläaluetta. Alueelle on mahdollista laatia mitoittava kyläosayleiskaava.

Kaavan mitoituksessa on tarkoitus hyödyntää Pohjois-Paippisten osayleiskaavatyössä kehitettävää mitoitusmenetelmää.

Kaavoitus on alkanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Kuulutus vireilletulosta 21.6. 2018.

Huom! Kevään ja kesän aikana alueella tehdään luontoselvityksiä. Maastossa liikkuu henkilöitä, joilla on toimeksianto erilaisten eläinten ja kasvien kartoittamiseen. Lisätietoja: Sipoon kunta, yleiskaavapäällikkö Kaisa Jama, kaisa.jama@sipoo.fi  sekä Ympäristötutkimus Yrjölä, rauno.yrjola@yrjola.fi. 

Kuulutus 21.6.2018, pdf
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma, pdf

Gumbostrand-Västerskogin kaavoituksen asukaskysely

Sipoon kunta tekee tämän kyselyn kaikille alueen asukkaille ja maanomistajille, jotta saamme kaavoituksen lähtökohdaksi kyläläisten näkemykset nykyisestä ja tulevaisuuden asumisympäristöstä. Sipoon kunta kokoaa vastaukset ja niitä käytetään valmisteluaineistona osayleiskaavan laadinnassa. Vastausaikaa on 30.9.2018 asti.

 

Viimeksi muokattu 21.06.2018