Kehittyvät kylät Sipoossa

Kehittyvät kylät - yleistä

Sipoossa useat tahot ovat esittäneet toivomuksia ja aloitteita kylien kehittämisen edistämiseksi. Kylien kehittämiselle on suuri tahtotila sekä päättäjien että asukkaiden puolelta. Kunnan strategiaan (hyväksytty valtuustossa 7.10.2013) on muodostettu useita tavoitteita kylien elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Taustana selvitystyön tavoitteille toimivat niin kunnan päättäjiltä kuin kylien asukkailta saadut aloitteet kyläkaavoituksen kehittämiseen ja kylien kehittämiseen. Vaikka kaavoituksen painopiste on taajamakeskuksissa, on kylien kehittäminen tärkeää monesta näkökulmasta. Kylien tiivistäminen ei sinänsä ratkaise seudun asuntotuotannon kysymyksiä, mutta maaseudulla ja kylillä on suuri merkitys nykyisille asukkaille, identiteetille ja elinkeinoille Sipoon kunnassa. Kylien kehittämisellä tavoitellaan niiden elinvoimaisuuden säilyttämistä, jotta seuraavillekin sukupolville on mahdollisuus asua, elää ja työskennellä kylissä Sipoossa. På svenska

Sipoolaiseen identiteettiin kuuluva ajatus yhteisöllisistä kylistä ja maaseutumaisesta asumisesta on terve vastavoima maailmassa, jossa palvelut, kauppa ja elinkeinot keskittyvät suuryksiköiksi ja asumiselle on tarjolla yhä yksipuolisempia vaihtoehtoja. Tulevaisuus näyttää lähipalvelujen suhteen yhä synkemmältä kylien osalta, mikäli suuret kuntaliitokset toteutuvat. Julkisten palvelujen tuottaminen on murroksessa, ja tähän murroskauteen voivat kylät vastata kehittämällä toimintaansa ja miettimällä vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja. Mahdollisten suurkuntien muodostaminen luo uusia haasteita kuntiin; miten esimerkiksi kehitetään tasapuolisesti uutta suurkuntaa reuna-alueita unohtamatta.

Kuva Suvi Suovaara

Kylien kehittäminen on yhteistyötä asukkaiden, maanomistajien, yhdistysten, yrittäjien, poliittisten päättäjien ja viranomaisten kesken. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskuksen rooli kylien kehittämisessä on toimia maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinojen suunnittelun ja edistämisen asiantuntijana ja siten asukkaiden ja kyläyhteisöjen sekä yrittäjien tukena. Kyläkaavoitukselle on olemassa erilaisia vaihtoehtoja ja käyttökelpoisia vaihtoehtoja tulisi pohtia kunnan päätöksenteossa. Muun muassa kyläsuunnitelmien laatimisen kautta voidaan tunnistaa hyviä työkaluja kylän kehittämiselle. Kehittämistyössä tulisi siis ensin määritellä tavoitteet ja sitten vasta valitaan työkalut niiden saavuttamiseksi. Katso alempaa kylät mediassa!

Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun

Arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun on valmistunut opaskirja Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun on tarkoitettu avuksi kuntien päättäjille, maanomistajille ja kaikille kansalaisille. Tutustu kirjaan tässä.

Itä-Uudellamaalla on käynnissä projekti Kylien turvallinen ja toimiva arki.

"Kylien turvallinen ja toimiva arki" on SILMU-kylät (Kehittämisyhdistys SILMU ry) vetämä kaksivuotinen hanke joka alkoi vuoden alussa ja jonka tavoitteena on lisätä toiminta-alueen kylien asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia monipuolisesti. Hanke toteutetaan yhdeksän kunnan alueella (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo).

Arki tuntuu turvalliselta itäisellä Uudellamaalla

Itä-Uudellamaalla toteutettiin maaliskuun 2016 aikana kuntalaisille suunnattu turvallisuuskyselyyn, johon myös sipoolaiset osallistuivat. Kyselyn mukaan arki asukkaat kokevat arjen edelleen turvalliseksi, vaikka maailmanpoliittinen tilanne herättää keskustelua.

Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely toteutettiin edellisen kerran maaliskuussa 2014. Aiempaan verrattuna yleinen turvallisuuden tunne on hieman heikentynyt. 2014 vastanneista (n=522) 86 % tunsi olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi. Kuluvana vuonna vastanneista (n=951) samoin tunsi 82 %. Yleinen liikennekäyttäytyminen koetaan eniten turvallisuutta heikentävänä tekijänä.

Sipoossa 81 % vastanneista tunsi olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi (vuonna 2014: 79 %). Myös Sipoossa yleinen liikennekäyttäytyminen koetaan eniten turvallisuutta heikentävänä tekijänä.

Kyselyn mukaan omat vaikutusmahdollisuudet koetaan  entistä paremmiksi. Vuonna 2014 vastanneista 58 % koki voivansa vaikuttaa omaan turvallisuuden tunteeseen paljon tai melko paljon, nyt osuus on 63 %. Kyselyn kerrottiinkin herättäneen ajatuksia omasta osuudesta arkipäivän turvallisuuteen. Useat vastaajat olivat tyytyväisiä siihen, että huomasivat omien vastaustensa kertovan turvallisesta elämästä.

Sipoossa 65 % vastanneista koki voivansa vaikuttaa omaan turvallisuuteen paljon tai melko paljon (vuonna 2014: 54 %).

Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely

Sipoolaisten vastaukset

..lue alkuperäinen artikkeli kokonaisuudessaan

Sipoon kunnan poliittinen asian käsittely

Valtuustoaloite kantatilaperiaatteen hylkäämisestä 26.1.2015
Kantatilaperiaatetta koskeva päätös valt. 15.6.2015
AT-alueiden mitoituksen tarkistaminen valt. 15.6.2015
Yhteisen Sipoomme valtuustoryhmän aloitteen 10.2.2013 Sipoon kylien kehittämistä koskevan seminaarin järjestämisestä, vastine ja päätös, valt. 25.1.2016

Selvitys Sipoon kylistä

Raportti Kymmenien kylien Sipoo, pdf 19 Mt

Mikäli raportti on liian suuri tiedosto avattavaksi,
tässä se on kahtena eri tiedostona: 
Kymmenien kylien Sipoo, alkuosa, 5,6 Mt
Kymmenien kylien Sipoo, loppuosa, 6,4 Mt
Tulostettava versio kokonaisuudessaan, 40 Mt

 

Kyläseminaari 16.12.2013 Lilla Villan     

Alustukset

Kehittyvät kylät Sipoossa vt. kehitysjohtaja Pekka Söyrilä
Kylien toiminnallinen kehittäminen Evita Reitti, Emo ry
Kyläsuunnittelu, Li-Marie Santala, Itä-Uudenmaan Kylät ry –
Östra Nylands Byar rf

Valtuustoryhmien puheenvuorot

Kylät - Sipoon kilpailuvaltti, Marja Manninen-Ollberg, kokoomus Miksi tiivistää kyliä? Miksi ei? Gustav Tallqvist YSI

Learning cafe

Ryhmätyöt koosteena

Yhteenveto ryhmätöistä + alustukset ja Kymmenien kylien Sipoo -raportti ovat paperisina luettavissa Sipoon kunnan kirjastoissa ja Kuntalan ala-aulassa selailukappaleina ja kirjastojen tiskiltä myös lainattavissa kotiin (2kpl).

Kylät mediassa

Artikkeli Sipoon Sanomissa 5.11.2015:
Elämisen ja rakentamisen tapa ratkaisevat
Artikkeli Sipoon Sanomissa 19.2.2015:
Ei helppoa ratkaisua


Mielipidekirjoitus Sipoon Sanomissa 12.11.2015
Mielipidekirjoitus Sipoon Sanomissa 12.3.2015
Keskustelepalsta Sipoon Sanomissa 28.5.2015
Mielipidekirjoitus Sipoon Sanomissa 4.6.2015
Mielipidekirjoitus Sipoon Sanomissa 11.6.2015
Mielipidekirjoitus Sipoon Sanomissa 18.6.2015
Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomat  18.8.2014

Viimeksi muokattu 12.10.2017