S 17 B Söderkullan keskusta, Amiraalintie 4

På svenska

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos on Sipoon kaavoitusohjelman 2013-2016 kohde nro S 17. Asemakaavamuutos S 17 on jaettu kahteen osaan: S 17 A ja S 17 B. Kaava S 17 A hyväksyttiin valtuustossa 9.6.2014.

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa korkealaatuinen asuin- ja liikerakentaminen Söderkullan keskustan keskeiselle paikalle. Sipoon kunta järjesti korttelista 39 siihen liittyvine katu- ja viheralueineen tontinluovutuskilpailun keväällä 2015. Kilpailun voittanut suunnitelmaehdotus, jonka on laatinut Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, on kaavan valmisteluaineistona.

Yhteyshenkilöt

kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen
puh 050 409 3957

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Aloitusvaihe

Vireillä olevan asemakaavatyön suunnittelualuetta on muutettu. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 19.5–20.6.2016.

Kuulutus 19.5.2016 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2016 (pdf)

-

Asemakaavatyö S 17 kuulutettiin vireille 27.6.2013.

Kuulutus 27.6.2013 (pdf)

Viimeksi muokattu 02.02.2018