RA 5 Kaunissaari

PÅ SVENSKA  

Ranta-asemakaava

Suunnittelualue Kaunissaari sijaitsee Sipoon saaristossa Sipoonselällä, Pirttisaaresta länteen. Kaava-alue koostuu kooltaan 104 hehtaarin saaresta sekä saaren välittömässä läheisyydessä olevista vesialueista. Alueenmaanomistaja on Helsingin kaupunki. Kaunissaari on luonnonmaisemaltaan merkittävä saari ja sillä on myös kulttuurihistoriallisia,historiallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja. Alueen arvot huomioidaan suunnittelussa.

 
Kaunissaaren ranta-asemakaava pohjautuu alueen maanomistajan tarpeeseen uusista majoitusmökeistä (alustavasti n. 30 kpl). Alueelle ei rakenneta omarantaisia mökkejä. Olemassa olevien mökkien kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot selvitetään. Ranta-asemakaavassa tullaan esittämään nykyisen käyntisataman laajennus, kaksi muuta satama-aluetta, uimaranta sekä saunojen ja huoltorakennusten paikat. Telttailulle esitetään sille sallitut alueet. Aluetta kehitetään kaikille avoimena virkistysalueena.  

 

 

 

Kaunissaaren kartta

  

Yhteyshenkilöt

asemakaavapäällikkö, Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957
etunimi.sukunimi@sipoo.fi


kaavoittaja Mirva Talusen
puh. 040 1916 023
etunimi.sukunimi@sipoo.fi
 

Maanomistajan edustaja 
Helsingin kaupunki:

 

projektipäällikkö Hannu Airola
puh. 09 310 87743
etunimi.sukunimi@hel.fi

 

Ehdotusvaihe

Kaunissaaren ranta-asemakaavasta pidettiin yleinen keskustelutilaisuus Helsingissä 26.10.2016. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

 

Selvitykset

 

Luonnosvaihe

Kuulutus luonnoksesta 16.6.2016 (pdf)

Kaavakarttaluonnos (pdf)
Kaavaselostusluonnos (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

   

Aloitusvaihe

Ranta-asemakaava kuulutettiin vireille 24.3.2016.
Kuulutus 24.3.2016 (pdf)
Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (pdf)

 

Viimeksi muokattu 07.09.2018