N 56 Kortteli 1008 Mixintie

På svenska

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän keskustassa, Ison Kylätien ja Mixintien rinteyksessä kaakkoisnurkassa. Alue käsittää noin puolet voimassa olevan asemakaavan mukaisesta korttelista 1008. Alue rajautuu lännessä Isoon Kylätiehen, pohjoisessa Mixintiehen ja idässä korttelinn1009.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena tehostaa Nikkilän keskustassa sijaitsevan korttelin rakentamista taajamakuvallisesti soveltuvin keinoin. Kaavalla mahdollistetaan enintään kolmekerroksisten asuintalojen rakentaminen.
Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019

 Ilmakuva Mixintie - Flygbild Mixvägen

Yhteyshenkilöt

kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 19.4-18.5.2018 ja siihen voi tutustua Kuntalassa (Iso Kylätie 18, Nikkilä) ja kunnan kotisivuilla www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisesti 18.5.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 19.4.2018 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Havainnekuva Mixintie


Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 10.3.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus 10.3.2016 (pdf)

Viimeksi muokattu 18.04.2018