På svenska

K 8 B Hiekkamäentien asemakaavamuutos

Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin
työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava ja asemakaavamuutos

Noin 52 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Sipoonlahdessa, Etelä-Sipoossa Söderkullan keskustan eteläpuolella aivan Porvoonväylän vieressä. Se kattaa Tarapottenin työpaikka-alueen sekä sen koillispuolella sijaitsevat peltoalueet ja näiden välillä sijaitsevat Bondaksentien alkupään asuin- ja loma-asuntoalueet.

Kaavarajaus opaskartalla

Työn tavoitteena on mahdollistaa yleiskaavan mukainen työpaikka-alue Porvoonväylän luoteispuolelle.

Yhteyshenkilöt

kaavoituspäällikkö Matti Kanerva
puh. 09 2353 6720

kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen
puh. 09 2353 6724

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Alue ilmakuvassa

Luonnosvaihe  

Asemakaavan muutosluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 14.9. – 15.10.2017.

Asukastilaisuus järjestettiin 20.9. Sipoonlahden koululla.

Kuulutus 14.9.2017 (pdf)

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
Liite 1. Seurantalomake (täytetään hyväksymisvaiheessa)
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Viranomaispalaverin muistio
Liite 4. Asemakaavakartta
Liite 5. Kaavamerkinnät ja –määräykset
Liite 6. Havainnekuva
Liite 7. Hiekkamäentien ak-muutosalueen hulevesiselvitys, Sito Oy, 2016
Liite 8. Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys, Sito Oy, 2015
Liite 9. Maaperä ja rakennettavuusselvitys, Ins.t.Severi Anttonen Ky, 2016
Liite 10. Itä-Taasjärven ja Hiekkamäen asemakaavojen luontoselvitys, Ymp. suunnittelu Enviro Oy, 2016
Liite 11. Palveluverkkoselvitys, WSP Finland Oy, 2016

Alue ilmasta 

 

 

 

 

  

 

 

Havainnekuva 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 27.3.2014.

Kuulutus vireilletulosta 27.3.2014 (pdf)

Vireillä olevan Hiekkamäentien asemakaavatyön suunnittelualuetta on laajennettu koilliseen. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.5–20.6.2016.

Kuulutus 19.5.2016 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2016 (pdf)

-

Aikaisemmin päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus 3.9.2015 (pdf)
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.9.2015 (pdf)

Selvitykset

Viimeksi muokattu 17.10.2017