H 1 Nikkilän kierrätyskeskus

På svenska

Asemakaava

Kaava-alue sijoittuu Sipoon itäosaan noin 5 km etäisyydelle Nikkilän keskustasta. Alue rajautuu lounaisreunastaan Öljytiehen (seututie 148) ja koillisessa Porvoon kuntarajaan.
Öljytien eteläpuolella sijaitsee Mömossenin kaatopaikka ja neljä ampumarataa. Suunnittelualueen itäpuolella on Sipoon Moottorikerho ry:n motocross-rata.
Asemakaava koskee Sipoon kunnan Nikkilän kylän kiinteistöjä 753-423-6-175, 753-423-6-176 ja 753-423-6-177, joiden pinta-ala on yhteensä noin 42 hehtaaria.

Tarkoituksena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa suunnittelualueelle jätteenkäsittelylaitostoiminnan edellyttämät rakennukset ja rakenteet. Kaavalla on tarkoitus myös mahdollistaa alueen toimiminen tulevaisuudessa, jätteenkäsittelytoiminnan loputtua työpaikka-alueena, johon se on ylemmän tason kaavoissa osoitettu.

YhteyshenkilötRajaus opaskartalla

Mirva Talusén, kaavoittaja
puh. (09) 2353 6719
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Matti Kanerva, kaavoituspäällikkö
puh. (09) 2353 6720
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Niina Ahlfors, ryhmäpäällikkö / kaavoitus ja ekologia
puh. 040 176 8252
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Annu Tulonen, yksikön päällikkö
puh. 040 675 0332
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 13.10.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus vireilletulosta 13.10.2016 (pdf)

Viimeksi muokattu 28.09.2017