E 4A Jontaksen urheilupuiston asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon Hangelbyn kylässä, noin 4 km kaakkoon Söderkullasta. Kaava-alue sijoittuu Kalkkirannantien länsipuolelle, ja sen koko on noin 16,5 hehtaaria. Kaavoitus koskee kiinteistöä Jontas 753-408-9-58. På svenska

Tarkoituksena on laatia asemakaava urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle. Aiemmin samalle alueelle on suunniteltu Jontaksen puutarhakylän asemaakaavaa, mutta toimintojen sijoitustarpeiden muututtua asemakaava kuulutettiin vireille aiempaa asemakaavahanketta suuremmalla maa-alueella, nimellä Hangelbyträsketin puutarhakylän asemakaava. Vireille kuuluttamisen jälkeen on todettu, että alueen asemakaavoitusta kannattaa jatkaa kahdessa osassa: E4A Jontaksen urheilupuiston asemakaava vanhalla kaava-alueella sekä E4B Hangelbyträsketin puutarhakylä uudella maa-alueella. Ensin toteutetaan kaava E4A ja sen jälkeen aloitetaan kaavan E4B valmistelu.

 

Yhteyshenkilöt

 

Asemakaavapäällikkö
Jarkko Lyytinen

puh. 050 409 3957

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Tilaa sähköpostitiedote

Jos haluat tietoa tämän asemakaavan etenemisestä sähköpostiisi, lähetä viesti osoitteeseen barbro.lindstrom(at)sipoo.fi. Saat sähköpostitse tiedon mm. kaavan nähtävilletulosta.

 

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 22.2.-23.3.2018.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavaluonnoksesta tuli toimittaa kirjallisesti 23.3.2018 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse kirjaamo(at)sipoo.fi.

Asemakaavaluonnokseen voi tutustua maanantaina 5.3.2018 klo 17-19 Sipoonlahden koululla (Neiti Miilin tie 6, Söderkulla) pidettävässä kaavanäyttelyssä. Näyttelyyn voit saapua vapaasti sinulle sopivaan aikaan klo 17-19 välillä. Samassa tilaisuudessa pääsee tutustumaan myös Miilin alueen rakennushankkeisiin. Tervetuloa!

 

Kuulutus (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Kaavaselostuksen liitteet:

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 1, pdf)

Muistio työneuvottelusta (liite 2, pdf)

Asemakaavakartan pienennös (liite 3, pdf)

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset (liite 4, pdf)

Havainnekuva (liite 5, pdf)

Asemakaavoituksen seurantalomake (liite 6, pdf)

 

Selvitykset

Hulevesiselvitys (pdf)

Maisemaselvitys (pdf)

Liikenneselvitys (pdf)

Ylijäämämassojen läjityksen pohjavesivaikutusten arviointi (pdf)

 

Tutustu myös alueelle suunniteltua edellistä kaavahanketta, Jontaksen puutarhakylän asemakaavaa, varten  tehtyihin aineistoihin täällä.

 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 7.9.2017.

Asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on nähtävillä internetissä koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa 10.10.2017 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse kirjaamo(at)sipoo.fi.

Kuulutus (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Viimeksi muokattu 10.12.2018