E4 Hangelbyträsketin puutarhakylän asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon Hangelbyn kylässä, noin 4 km kaakkoon Söderkullasta. Suunnittelualue sijoittuu Kalkkirannantien molemmin puolin ja sen koko on yhteensä noin 55 ha, josta noin 42 ha sijoittuu Kalkkirannantien itäpuolelle. Kaavoitus koskee kiinteistöjä Jontas 753-408-9-58 ja Lill-Jontas 753-408-9-68. På svenska

Tarkoituksena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa puutarhakylän sekä tapahtumapuiston toteuttamisen suunnittelualueelle. Aiemmin samalle alueelle on suunniteltu Jontaksen puutarhakylän asemakaavaa, mutta uusi kaavahanke on aloitettu kaavarajauksen muututtua aiempaa laajemmaksi ja toimintojen sijoittelutarpeen muututtua.

 

Yhteyshenkilöt

Kaavoittaja Mirva Talusen

puh. 09 2353 6719

kaavoituspäällikkö Matti Kanerva

puh. 09 2353 6720

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 7.9.2017.

Asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on nähtävillä internetissä koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa 10.10.2017 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse kirjaamo(at)sipoo.fi.

Kuulutus (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Viimeksi muokattu 05.09.2017