E 3 Eriksnäsintie

På svenska

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan on tavoitteena mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Eriksnäsintien varteen kunnan toimesta. Asemakaavan myötä Eriksnäsintie muuttu katualueeksi, alkaen Hiekkamäentien katuliittymästä ja päättyen venesatamaan Sipoonlahden rannalle. Kaavaan ei sisälly rakennusoikeutta.

E3 kaavarajaus opaskartalla

 

Lainvoima

E3 Eriksnäsintien asemakaava tulee voimaan 20.7.2017.

Lainvoimakuulutus 20.7.2017 (pdf)

Hyväksyminen

Kunnanhallitus on päätöksellään 30.5.2017 §122 hyväksynyt E3 Eriksnäsintien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 7. kesäkuuta 2017 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kuulutus 8.6.2017 (pdf)

Ote pöytäkirjasta ja valitusosoitus (pdf).

Asemakaavan vastineraportti (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto (pdf):
Asemakaavakartta
Asemakaavan selostus

Selostuksen liitteet (pdf):
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2. Maanomistuskartta 
3. Voimassa oleva / poistuva asemakaava
4. Asemakaavakartan pienennös 
5. Asemakaavan merkinnät ja määräykset
6. Asemakaavan seurantalomake

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 7.4. – 8.5.2017 (kunnanhallitus 28.3.2017 §75).
Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta (pdf)

Eriksnäsintien kaavaehdotus sekä kevyen liikenteen väylän suunnitelmat esiteltiin keskiviikkona 12.4. palvelutalo Lindassa.

Kuulutus 7.4.2017 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet:
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 20.3.2017 (pdf)
2. Maanomistuskartta (pdf)
3. Voimassa oleva / poistuva asemakaava (pdf)
4. Asemakaavakartan pienennös (pdf)
5. Asemakaavan merkinnät ja määräykset (pdf)

Selvitykset

Sipoon tieliikenteen meluselvitys. WSP LT-Konsultit Oy, 2006 ja 2010 (pdf)
Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkoselvitys. Strafica Oy ja Sito Oy, 2008 (pdf)
Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma, Uudenmaan ELY-keskus, raportti 16/2012 (pdf)
Porvoonväylän (Vt 7) parantaminen Sipoonlahden eritasoliittymän alueella, Sito Oy 05/2016 (pdf)
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, Sipoo 12/2016 (pdf)
Sipoon liikenneverkkosuunnitelma, Strafica 2007 (pdf)
Eriksnäsin alueen liikenne-ennuste ja liikenteen toimivuustarkastelut, Ramboll 6.6.2014 (pdf)
Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys, Sito 17.6.2015 (pdf)
Eriksnäsintien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma - linkki kuntatekniikan sivuille

Muistutuksen antaminen
Mikäli nähtävänä olevassa asemakaavaehdotuksessa on jotakin huomauttamista voi osallinen tehdä kirjallisen muistutuksen ennen nähtävilläolon päättymistä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen. MRL 65 §, MRA 27 §

Muistutuslomake (pdf) 

Aloitusvaihe

Asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävänä 8.3.–7.4.2017 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikana sekä Söderkullan kirjastossa.

Kuulutus 8.3.2017 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2017 (pdf)Kaavarajaus ilmakuvassa

 

 

Viimeksi muokattu 24.04.2018