B 17 Majvikin 1. asemakaava (maatalousalueet)

Kaavoitusohjelman 2016-2019 mukaisesti asemakaavan laatiminen Sipoon Majvikissa on aloitettu vuonna 2016. Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Sipoossa.

Suunnittelun tavoitteet

Suunnittelualueella sijaitseva biodynaamista viljelyä harjoittava Majvikin maatila on ollut Etelä-Majvikin kehittämisen keskeinen osa vuonna 2008 alkaneessa Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelutyössä. Maatilan ympärille on maankäytön suunnittelussa kehitetty uudentyyppistä taajamarakenteen ja viljelyn vuorovaikutusta. Maatilan hoidossa on pari vuotta sitten tehty sukupolven vaihdos. Maatilan puitteissa on käynnistetty maassamme uudentyyppinen Green Care -hoivatoiminta. Toimintaa on vuosien 2011–2015 aikana pilotoitu yhteistyössä Sininauhaliiton ja Sipoon kunnan kanssa.

Maatilalla on käynnissä määrätietoinen kehittämistyö, joka käsittää seuraavat päätoiminta-alueet:

1. Viljely / maatalous (avomaaviljelyn lisäksi mm. kasvihuonetoiminnan kehittäminen)

2. Terapia- ja hoivapalvelut (Green Care, senioriasuminen ja päivähoito)

3. Muut palvelut (kahvila, ravintola, leipomo ja elintarvikkeiden jalostus )

4. Maatilan toimintoihin tukeutuva asuminen

Tilan kehittämiselle ja toiminnalle on tärkeää saada kaavalliset edellytykset maatilaan liittyvän liiketoiminnan edellyttämille rakennushankkeille.

På svenska

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavapäällikkö Kaisa Jama, puh. +358 40 191 4521, kaisa.jama@sipoo.fi

ja kaavan konsultti Leena Holmila, leena.holmila@arkturtiainen.fi puh. +358 050 4211 859

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 8.5.–8.6.2017 ja siihen voi edelleen tutustua tällä kaavasivulla.

Kaavanäyttely pidettiin Söderkullan kirjaston aulassa torstaina 18.5.2017 klo 12–18.

Kuulutus 4.5.2017, word
Kaavaehdotus, pdf
Kaavaselostus, pdf
Kaavaselostuksen liitteet, pdf
Lisäselvitykset, (Rakennuskulttuurin selvitys, Lepakkotarkastus ja liikenneselviytys), pdf
Havainnekuva, pdf
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.4.2017 (OAS)
Kunnanhallituksen pöytäkirjan ote, pdf
Kuulemislomake, word

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli virallisesti nähtävillä 11.8. – 9.9.2016 ja siihen saattoi tutustua Kuntalassa (Iso Kylätie 18, Nikkilä), Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) ja se on yhä täällä kunnan kotisivulla.

Kuulutus nähtävilläolosta 11.8.2016  

Kaavaselostus 29 Mt         Mikäli tiedosto on liian raskas avattavaksi, voit avata sen osissa:
Kaavaselostus sivut 1-10 pdf
Kaavaselostus sivut 11-17 pdf
Kaavaselostus sivu 18, jpg
Kaavaselostus sivusta 19 loppuun pdf

Liite 1: Lähtötietoraportti, 22Mt
Liite 2:
Asemakaavakartta
Liite 3: Merkinnät ja määräykset   
Liite 4: Havainnekuva pdf
Liite 5: Seurantalomake, pdf

Kaavoituksen etenemispolkuun voit tutustua kaavoituksen kulku -sivulla.

Aloitusvaihe

Kuulutus vireilletulosta 24.3. 2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 Mt
Lähtötietoraportti, 22Mt


Aluetta koskee myös Östersundomin yhteisen yleiskaavan rakennuskielto.

Viimeksi muokattu 10.01.2018