< Ajankohtaista
02.10.2017

Sipoossa voi nyt saada kotiin lyhytaikaista perhehoitoa

Ikäihmisillä ja omaishoitajilla on nyt mahdollisuus saada perhehoitaja kotiin Sipoossa lyhytaikaisesti.

Perhehoidon avulla omaishoitajalla on mahdollisuus esimerkiksi lähteä harrastuksiin, asioille tai tapahtumiin myös ilta-aikaan. Perhehoitaja on omaishoitajan poissaolon ajan hoidettavan kanssa kotona.

Omaishoitajien jaksaminen arjessa on noussut esille. Usein omaishoitajille tärkeät harrastukset ja tapahtumat ajoittuvat iltoihin ja viikonloppuihin, kun taas kunnan tarjoama apu keskittyy virka-aikaan. (Lähde: Omaishoidon tukemiseen tarvittaisiin perhekeskeistä otetta. Potilaana, Lääkärilehti, artikkeli 17092016.) Perhehoito voi tarjota omaishoitajien kaipaamaa tukea arjessa jaksamiseen iltaisin ja myös öisin. Perhehoitoa on saatavissa ympärivuorokauden.

Erityisen hyvin kotiin annettava lyhytaikainen perhehoito sopii ikäihmiselle, jonka toimintakyky on alentunut, mutta ei tarvitse kotihoidon palveluja. Perhehoidosta voi olla apua, jos tarvitsee esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen enemmän tukea arjessa. Päiväaikainen perhehoito tukee yksin asuvien ikäihmisten kotona asumista. Kotiin annetavassa tukipalvelussa arvioidaan aina asiakkaan yksilöllinen avun tai hoivan tarve.

Lyhytaikaisesta perhehoidosta kunta perii saman asiakasmaksun kuin omaishoidon lakisääteisen vapaan aikana annettavasta hoidosta eli 11,50 €/vrk (3 vrk/kk) ja muussa tapauksessa kunnan määrittelemän lyhytaikaishoidon maksun.

  • 12,10€/kerta enintään 3h/kerta (tuntiperusteinen perhehoito)
  • 22,80€/kerta enintään 10h päivähoitoa tai enintään 12h yöhoitoa (lyhytaikainen osavuorokautinen perhehoito)
  • 37€/vuorokausi (lyhytaikainen ympärivuorokautinen perhehoito)

Lisätietoja:

Tarja Valtonen
perhehoidonohjaaja
puh. 09 2353 6510
tarja.valtonen@sipoo.fi

Elisa Pitkänen
omaishoidonkoordinaattori
puh. 09 2353 6609
elisa.pitkanen@sipoo.fi

Keskitettypalveluohjaus
puh. 09 2353 6690

Mikä perhehoito?
Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Perhehoito toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Lue lisää: www.sipoo.fi/perhehoito


Viimeksi muokattu
02.10.2017