< Ajankohtaista
16.01.2018

Muistojen Nikkilä ja Söderkulla mukana Euroopan kulttuuriperintövuodessa 2018

Sipoon kunnan projektit Muistojen Nikkilä ja Muistojen Söderkulla on hyväksytty mukaan osaksi Euroopan yhteistä kulttuuriperintövuotta 2018.

Euroopan kulttuuriperintövuosi 2018 -logoVuosi 2018 on nimetty koko Euroopan yhteiseksi kulttuuriperintövuodeksi. Sen aikana ympäri Eurooppaa toteutetaan erilaisia kulttuuriperintöä esiin nostavia projekteja, tapahtumia, aloitteita ja kampanjoita. Sipoon Muistojen Nikkilä ja Muistojen Söderkulla -projektit edistävät omalta osaltaan kansalaisten osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Muistot ovat tärkeä osa alueiden historiaa, identiteettiä ja sosiaalista kulttuuriperintöä. Muistojen Nikkilä ja Muistojen Söderkulla -projekteissa selvitetään, minkälaisia muistoja vanhoihin rakennuksiin ja paikkoihin liittyy ja miten vanhoihin rakennuksiin suhtaudutaan. Samalla kannustetaan ihmisiä jakamaan paikkamuistojaan sosiaalisessa mediassa ja rakennetaan näin jaettua muistitietoa.

Kerättyä aineistoa, paikkoihin liittyviä muistoja ja kokemuksia, hyödynnetään Nikkilän ja Söderkullan alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Nikkilässä aineistoa on jo päästy hyödyntämään kahteen otteeseen: keväällä 2016 kehityskuvatyössä ja nyt parhaillaan käynnissä olevassa Nikkilän kaavarunkotyössä. Aineiston pohjalta on muun muassa kehitetty asukasprofiilit, joiden avulla kaavarungon suunnitelmaa arvioidaan. Aineistoa voidaan siis hyödyntää erilaisissa hankkeissa ja suunnittelutilanteissa suunnittelun lähtötietona monella eri tavalla.

Muistojen Nikkilässä muistelu jatkuu somessa

Nikkilässä karttakysely toteutettiin vuonna 2016 karttakysely, jolla kerättiin Nikkilään ja sen vanhoihin rakennuksiin liittyviä muistoja. Muistojen Nikkilä -projektin tulokset on koottu osoitteeseen www.sipoo.fi/muistojennikkila. Muistelu somessa jatkuu tunnisteella #muistojennikkilä. Instagramissa on jaettu jo satoja Nikkilä-muistoja, käy tutustumassa!

Osallistu Muistojen Söderkullaan

Söderkullassa karttakysely on parhaillaan auki helmikuun 2018 loppuun asti. Somessa voit jakaa muistosi tunnisteella #muistojensöderkulla. Vastaa Muistojen Söderkulla -kyselyyn osoitteessa www.sipoo.fi/muistojensoderkulla tai jaa Söderkulla-muistosi somessa tunnisteella #muistojensoderkulla.

Lisätietoja antavat:

Pilvi Nummi
kaavoitusarkkitehti (virkavapaalla), Sipoon kunta
tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto, pilvi.nummi@aalto.fi

Kaisa Jama
yleiskaavapäällikkö
040 – 191 4521, kaisa.jama@sipoo.fi

Anne Laitinen
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
050 – 548 5682, anne.laitinen@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
08.03.2018