< Ajankohtaista
04.12.2017

Nikkilän keskustan suuret muutokset alkavat kaukolämpölinjan siirrolla joulukuussa 2017

Nikkilän keskusta kehittyy voimakkaasti lähivuosien aikana. Isoimmat muutokset tapahtuvat Iso Kylätien länsipuolella, Nikkilän Sydämen ja Kuntalan ympäristössä.

Vuoden 2018 aikana käynnistyvät Nikkilän Sydämen laajennuksen ja Nikkilän Sydämen päiväkodin rakentaminen. Vuoden 2018 katuhankkeista suurimmat ovat Suursuonkujan itäpään linjauksen muuttaminen ja rakentaminen kaduksi sekä Kuntalan eteen Iso Kylätielle rakennettava Nikkilän linja-autoterminaali. Wessman-talon ja pääkirjaston remontit valmistuvat vuoden 2018 aikana.

Ennen näiden rakennustöiden aloittamista siirretään alueen läpi kulkevaa kaukolämpölinjaa. Kaivuutyöt alkavat joulukuussa 2017 Nikkilän Sydämen länsipuolella, koulun ja kerrostalojen välissä olevalla alueella. Työn toisessa vaiheessa kaivuutöitä tehdään Suursuonkujan länsipuolella ja kolmannessa vaiheessa Suursuonkujalta koulukeskuksen kulmalta pohjoiseen kääntyvällä kevyen liikenteen osiolla. Kaukolämpölinja siirretään kulkemaan tulevien kevyen liikenteen väylien alla. Putken uusi linjaus on esitetty oheisessa kartassa. Kaivuu- ja siirtotyöstä vastaa Keravan Energia.

Siirtotyö toteutetaan siten, että kevyelle liikenteelle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Käyttökiellossa olevat väylät ja kiertoreitit merkitään alueelle, ja kaivanto suojataan teräsaidoin. Kiertoreitit ovat esteettömiä. Siirtotyö ei vaikuta olennaisesti Nikkilän lämmönjakeluun.

Kaivuutyöt suoritetaan talvella, joten viimeistelytyöt, kuten nurmikon istutukset ja mahdolliset asfaltoinnit tehdään kelien salliessa toukokuun 2018 aikana.

Kaivuutyömaan tarkemmasta aikataulusta ja reitistä tullaan kertomaan lisää lähiaikoina, samoin muista Nikkilän keskusta-alueen kehittämishankkeista.

Lisätietoja:

Keravan Energian yhteyshenkilö:
Aleksi Törmänen
Kaukolämpösuunnittelija
Keravan Energia Oy
040 8204 955

Sipoon kunnan yhteyshenkilö:
Pasi Kanerva
Rakennuttajainsinööri
Sipoon kunta
0500 686 757


Viimeksi muokattu
04.12.2017